TROJICA AIR

TROJICA AIR je nový rezidenčný priestor, ktorý vzniká na ruinách mestskej štruktúry, v miestach, ktoré sú situované v samom centre starého mesta, doteraz ale nenašli svoje uplatnenie. Na začiatku roka 2019 tu základnou rekonštrukciou vznikne malý rezidenčný byt a samostatný ateliér. Ateliér bude v rámci Mesta kultúry miestom, kde sa pozvaný umelec bude stretávať s publikom v rámci formátu Open Studio.
Projekt iniciuje o.z. Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s mestom Banská Štiavnica v rámci projektu Mesto kultúry 2019. Štokovec realizuje už 10 rokov úspešnú platformu Banská St a nica Contemporary (BSC), ktorá zrealizovala desiatky úspešných umeleckých pobytov, vydáva autorské knihy, organizuje výstavy a sympóziá. TROJICA v roku 2019 privíta umelcov/umelkyne a kolektívy, ktoré sa vo svojej tvorbe priamo inšpirujú lokálnym prostredím a témami.
Pod dramaturgiou projektu TROJICA AIR v roku 2019 sú podpísaní Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta (BSC) a Lucia Tkáčová (HIT galéria).
Hlavným partnerom projektu v roku 2019 je Fond na podporu umenia.


TROJICA 
05. mar. 2019

Zorka Wollny / apríl 2019

Poľská autorka žijúca v Berlíne Zorka Wollny (1980) sa vo svojej tvorbe pohybuje na pomedzí umenia, divadla, súčasnej hudby a tanca. Jej diela sú vždy úzko spojené s historickým a funkčným kontextom miesta, na ktorom vznikajú. Zorka Wollny nevníma architektúru ako materiálnu záležitosť, ale ako kognitívne miesto závislé na pohybe a javisko na performatívne intervencie. Svoje diela komponuje v úzkej spolupráci s účinkujúcimi, ktorí do projektu prispievajú svojim spoluautorstvom.
Pre Banskú Štiavnicu vytvorí Wollny novú zvukovú site-specific performanciu, ktorá bude vznikať a odohrávať sa priamo v banskej štôlni. Účinkujúci budú ľudia priamo zo Štiavnice, ktorí sa venujú hudbe alebo spevu (amatérski hudobníci, miestny spevokol), ale aj hudobne neškolení ľudia, ktorí sa chcú naučiť pracovať so svojim hlasom. Spolu s nimi Wollny skomponuje a nacvičí zvukovú kompozíciu, ktorá bude priamo reagovať na baňu, jej histórickú úlohu vo formovaní mesta a na jej súčasných mikro-obyvateľov – baktérie a hmyz. Performancia sa bude počas niekoľkých dní opakovane odohrávať v jednom z banských tunelov prístupných verejnosti (min 2 eventy), potom bude vo forme zvukového a obrazového záznamu prítomná v Galérii Jozefa Kollára. Nábor účastníkov bude prebiehať cez oznam v Štiavnických novinách, FB a osobné kontakty.
Rezidencia sa uskutoční v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica


TROJICA 
26. feb. 2019

Andrea Kalinová / máj 2019

Andrea Kalinová (1980) je vizuálna umelkyňa, absolventka Ateliéru fotografie Miloty Havránkovej (2006) na Vysokej škole výtvarných umení kde neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu pod vedením prof. Antona Čierneho (2010-2014). Jej záujem sa sústreďuje okolo fotografického média a fenoménu zmien v spoločnosti, ktoré sú viditeľné na našom vzťahu k verejnému prostrediu, architektúre zvlášť. Andrea je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Abandoned (re)creation, ktoré vyššie spomenutý fenomén mapuje po vizuálnej, umeleckej stránke, akcentuje tiež teoretický výskum a jeho architektonickú pamäťovú stopu. V minulom roku Kalinová fotodokumentovala stav kinosál v menších mestách a obciach, ktoré v dobe multiplexov a rýchleho internetu stratili na svojom význame.
Počas umeleckej rezidencie v Banskej Štiavnici bude autorka navštevovať kultúrne domy a bývalé kiná v okolitých obciach a pokúsi sa zmapovať nie len ich súčasnú podobu a funkciu ale aj vzťah samotných obyvateľov k nim. Kulturáky sú silným fenoménom strednej Európy. Nachádzali sa takmer v každej väčšej obci, boli oficiálnym miestom stretávania sa komunity, miestom často moderovaným politickým systémom socializmu, multifunkčným priestorom kde sa jeden deň premietali filmy a na ten druhý sa sála menila na svadobné pódium. Ako sa premenili tieto miesta v dobe konzumu? Výstupom autorkinho výskumu bude fotografická séria a jej verejná prezentácia/prezentácie.
Sprievodným programom rezidencie bude tzv. Open Studio s autorkou v jej štiavnicom ateliéri TROJICA a projekcia filmu Po sezóne v kine Akademik za účasti režisérky a spoluautorov.
Rezidencia sa uskutoční v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica


TROJICA 
24. feb. 2019

Marilou Schultz / jún 2019

Marilou Schultz začala tkať ako sedem ročná, pokračujúc v rodinnej tradícii, ktorá sa vinie cez viac ako päť generácií. Narodila sa v mestečku Leupp v Arizone, na území rezervácie kmeňa Navaho, z matkinej strany pochádza z klanu Tabaaha (Vodný okraj) a z otcovej strany z klanu Tsi´naajinii (Ľudia čierneho dreva). Marilou virtuózne tká tradičné aj súčasné Navaho prikrývky a koberce a používa pri tom veľmi jemne pradenú prírodnú ovčiu vlnu, farbenú buď rastlinnými alebo anilínovými pigmentami. Je známa svojimi textilnými obrazmi, nesymetrickými vzormi a svojim experimentálnym prístupom k zaužívaným Navajo ornamentom a farbám. Marilou sa už pár desaťročí pravidelne zúčastňuje prestížnej prehliadky Santa Fe Indian Market a bola ocenená Excellence in Weaving Award, Challenge Award a First Place Award za netradičné tkanie. Je štvornásobnou laureátkou Heard Museum Indian Fair and Market’s Best of Division Award a Conrad House Special Award. Realizovala nespočetné zákazky pre mnohé súkromné, korporátne a muzeálne zbierky. Jej práce boli v roku 2017 vystavené na Dokumente 14 v Kasseli.
Do Banskej Štiavnice prichádza na mesačnú rezidenciu, počas ktorej bude pracovať na novom, originálnom diele, ktoré v závere rezidencie odprezentuje na výstave v galérii Display BSC. Zároveň povedie textilný workshop pre verejnosť, ktorý sa bude konať v ateliéri TROJICA AIR.


TROJICA 
14. feb. 2019

Jan Zálešák / august 2019

Jan Zálešák (*1979) je kurátor, vysokoškolský pedagóg a kritik umenia. Vyštudoval pedagogiku výtvarnej výchovy, dizertačnú prácu zameranú na komparáciu prístupov k interpretácii výtvarného umenia v odbornom diskurze a v diskurze výtvarnej výchovy obhájil v roku 2007 na Masarykovej univerzitě v Brne. V rokoch 2008 až 2010 bol kurátorom Galerie mladých v Brne. V rokoch 2009 až 2011 získal post-doktorandské štipendium na realizáciu výskumu kolaboratívneho a participatívneho umenia, kterého výstupom bola publikácia Umění spolupráce (2011). Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde sa jeho přednášková činnost zameriava na oblasť súčasného českého a svetového umenia. V roku 2013 bol kurátorom výstavy Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna), ktorá reflektovala záujem o utopický potenciál modernity v umení postsocialistickej strednej Európy. Súbežne s výstavou publikoval tématicky zhodne zameranú knihu Minulá budoucnost/Past Future (2013). V roku 2016 realizoval medzinárodný výstavný projekt Apocalypse Me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kterého voľné pokračovanie sa v roku 2017 uskutočnilo v Galerii Trafó v Budapešti (Letting Go/Sodródás) a v Galerii Meetfactory v Prahe (Afterbirth of a Dream). V roku 2017 publikoval knihu Apocalypse me, ktorá je textovou extenziou jeho kurátorského projektu. Od roku 2015 je členem spolkov Skutek a Are|are-events.org.
V rámci rezidencie TROJICA bude Zálešák pripravovať multižánrový výstavný projekt s témou ŤAŽBA, špeciálne pre priestor Galérie Jozefa Kollára. Výstava ŤAŽBA je súčasťou projektu Zlaté časy v GJK, ktoré autorsky aj produkčne realizuje Galéria HIT Bratislava.
V rámci rezidencie autora sa uskutočnia 2 prednášky o súčasnom vizuálnom umení pre verejnosť.
Rezidencia sa uskutoční v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica


TROJICA 
03. feb. 2019

Juraj Gábor / september 2019

Rezidencia sa uskutoční v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica


TROJICA 
16. jan. 2019