Od jesene 2018 v nových priestoroch

od jesene 2018 na novej adrese: ul. A.Gollnerovej-Gwerkovej 6, Banská Štiavnica, Slovensko
Už pár mesiacov po presunutí pracovných ateliérov zo železničnej stanice na novú adresu, je jasné, že toto sťahovanie aktivitám Banskej St a nice prospieva. Na treťom poschodí, v celku banálnej školskej budovy bez šarmu z konca 90-tych rokov sa už v plnom prúde pracuje na nových veciach. Svoj autorský ateliér tu našli umelci, ktorí v regióne dlhodobo žijú (Lucia Tkáčová, Nico Krebs a Svätopluk Mikyta) a umelci, ktorí tu prichádzajú v rámci rezidenčných pobytov. V jarných mesiacoch roku 2019 sa pripravuje stavebná rekonštrukcia verejných priestorov, budúcej galérie PARTER podľa archiketonického návrhu Jaroslava Sedláka z Brna. Galéria už od mája 2019 odprezentuje autorské výstavy, vytvorí zázemie pre stretnutia mestskej komunity aj návštevníkov Štiavnice. Nový, adekvátny priestor po 10 rokoch improvizácie na stanici získala aj grafická dielňa, kde sa aj v roku 2019 budú realizovať grafické edície, ktoré Banská St a nica začala intenzívne produkovať od roku 2016 pod značkou EDITION BSC. Banská St a nica funguje na novej adrese vďaka partnerstvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. V roku 2019 sú aktivity Banskej St a nice súčasťou projektu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019.


priestor  kultúrna škola 
02. sep. 2018

Kultúrna stanica

od leta 2009 do jesene 2018 bola Banská St a nica v priestoroch železničnej stanice na ul. Trate mládeže 7, Banská Štiavnica, Slovensko

časti projektu: – ateliérové zázemie a ubytovanie pre umelcov – galéria v čakárni – predaj vlakových lístkov a informácie – mobilný obchod s knihami, časopiseckou produkciou a originálmi – pre členov klubu káva a čaj do vlaku
Prvé desaťročie sa všetko točilo okolo železničnej stanice. Monumentalita staničného objektu ako koncovej budovy na tzv. Trati mládeže sa odkazovala skôr do minulosti, kedy bol objekt plný života a cez jej čakáreň sa denne premleli stovky cestujúcich. Od leta 2009, počet vlakov aj ich vyťaženosť klesal. Aj napriek tomu sa tu podarilo vytvoriť periférnu kreatívnu oázu, živý ateliér, grafickú dielňu aj jednoduché ubytovanie. V lete sa čakáreň menila na veľký workshop, umelci často informovali o odchode vlakov, meškaniach, vyhľadávali prípoje, cestujúci sa motali okolo stolov, kde vznikalo niečo čomu sa snažili porozumieť. Umelci si tu vypočuli prvé kritiky, či je to pekné, či nie. Pre čelnú stenu čakárne, priamo na mieste, každý rok vznikalo nové umelecké dielo. Rozmermi 8×9m bolo výnimočným počinom. Cestujúci mohli pri práci pozorovať Erika Šilleho, Andreja Dúbravského, grafické štúdio The Rodina, Františka Skálu, Ruda Sikoru a ďalších. Pôsobenie umelcov v sebe prepájalo tvorbu a istú formu ochrany stanice. Umenie ako výstraha pred vandalmi, ktorých sa podarilo za 10 rokov z areálu úplne vytlačiť. Čo bude so stanicou teraz, keď sa umelci sťahuju do centra mesta je otázne.


priestor  kultúrna stanica 
01. feb. 2014

Odchody vlakov zo stanice Banská Štiavnica

Naše občianske združenie od 1.9.2011 do 1.9.2017 realizovalo okrem kultúrnych a umeleckých aktivít v priestore železničnej stanice Banská Štiavnica aj predaj cestovných lístkov. Celých 6 rokov sme sa s Vami stretávali nie len na vernisážach výstav ale aj za okienkom pokladnice. Od 1.9.2017 sa bohužial železnice rozhodli zrušiť tarifný bod Banská Štiavnica a pokladnicu zatvoriť. Cestovné lístky si tak budete môcť kúpiť cez internet, formou sms alebo priamo pri nástupe do vlaku.
Improvizovaná galéria v staničnej hale bude pre Vás otvorená vždy v nedeľu od 13.30 do 17:30. Radi sa s Vami po telefonickom dohovore stretneme osobne aj v iných dňoch.

O význame vlakovej dopravy pre región sa venujeme v textoch a štatistikách na našom blogu banskastanica.blog.sme.sk

Aktuálny cestovný poriadok s odchodmi a príchodmi vlakov je dostupný online tu: cestovný poriadok


priestor  vlaky 
30. aug. 2011

História miesta

Množstvo fotografií a iných artefaktov z obdobia budovania železničnej trate tvorí digitálny archív, ktorý čaká na historickú ale aj umeleckú interpretáciu. Fotografie nám poskytli pamätníci stavby Trate mládeže a ich rodinní príslušníci. Ďakujeme.


priestor  história miesta 
17. okt. 2010