Ihla, ruka, srdce, hlava IV / 31.12.2019 - 20.3.2020

Koniec roka vždy iniciuje aj istú mieru rekapitulácie. V priestore Display BSC sa stretávame v posledný deň v roku už po štvrtý raz. Tradične tu verejne uvádzame výber z najnovších prác na papieri, grafík, ktoré vznikli v uplynulých 12 mesiacoch v grafickej dielni pod značkou EDITION BSC. Skratka BSC odkazuje aj tu na domovskú platformu rezidenčného centra Banská St a nica Contemporary, ktorá od roku 2009 organizuje rezidenčné tvorivé pobyty, sympóziá, výstavy.
Ihla, ruka, srdce, hlava s poradovým číslo IV zastrešuje aktuálne päticu autorských prístupov. Do Banskej Štiavnice sme počas roka 2019 prizvali negrafikov, autorov pre ktorých práca v grafickej technike suchá ihla bola výzvou prekročenia vlastných zaužívaných postupov aj stereotypov. Lucia Gašparovičová, vyštudovaná šperkárka s konceptuálnym premýšľaním, Karol Weisslechner architekt, dizajnér a šperkár, Juraj Kollár venujúci sa maľbe, Marek Meduna vynikajúci kresliar a maliar z Prahy a napokon legenda slovenskej karikatúry Fedor Vico pracovali v priestore grafickej dielne BSC na treťom poschodí školskej budovy v centre mesta, kam sa Banská St a nica na jeseň 2018 presunula z periférie Štiavnice.
Projekt EDITION BSC, ktorý výstava reflektuje, aj v roku 2019 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  Display bsc  celý článok
29. dec. 2019

Anouk Kruithof / Work in progress / 14.12.2019 - 1.2.2020

Torzá, súčiastky korpusov, organické tvary aj industriálne protetiká v mliečnom, mäkkom svetle laboratóriá či novej prírody. Sochárska inštalácia holandskej autorky Anouk Kruithof ukazuje možné scenáre vývoja telesnosti. Sú to mutanti alebo ľudia s ochrannými štítmi? Je to sci-fi alebo scenár, ktorý nás čaká?
Výstava vytvára prostredie z rozpracovaných diel priamo na mieste ich vzniku.
miesto: ul.Gwerkovej – Gollnerovej 6, Banská Štiavnica
Rezidencia autorky bola podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia
fotodokumentácia: Lukáš Rohárik


BANSKÁ ST A NICA  Display bsc 
08. dec. 2019

Juraj Gábor / Kratochvíľa / od 5.10.2019

GPS súradnice: 48.4936971,18.9552535
Vlak tadiaľto chodí ale už nezastaví. Vzniklo tak miesto, kde len úzke kovové koľajnice pripomínajú civilizáciu. Industriálna vrstevnica s lesom zarasteným výhľadom dolu do údolia sa stala meditatívnym miestom obklopeným prírodou. Juraj Gábor, mladý umelec s osobnými spomienkami na toto miesto vytvára dielo venované Milanovi. Princíp “zober všetko, čo je okolo teba a tvor” sa odkazuje na spontánnosť, živelnosť a zároveň hravosť, ktorou Milan Adamčiak oslovil aj mladého umelca Juraja Gábora.

Autor v rámci dvojtýždňovej rezidencie vytvoril z „odpadového dreva“ objekt „Kratochvíľa“, ktorý sme umiestnili na miesto zrušenej vlakovej zastávky Banská Belá zastávka na znamenie. „Kratochvíľa“ je zároveň jediným exponátom výstavy ktorá zrkadlí výstup z rezidencie ale aj náš 10 ročný vzťah – komunikáciu s autorom Jurajom Gáborom. Objekt vznikol ako hommage Milanovi Adamčiakovi, ktorý zvykol na tejto zastávke vystupovať. Rozpracovaný projekt bol súčasťou sprievodného programu k festivalu JAMA.
Realizované s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  Display bsc 
24. sep. 2019

Anabela Žigová: Super pocit / výstava v Display / 16.8.-16.9.2019

Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019
Banská Stanica Contemporary a autorka Vás pozývajú na vernisáž/otvorenie
priestoru Super pocit.
piatok, 16.august 2019 od 18:00 do 20:00
Galéria Jozefa Kollára, nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Prineste si so sebou: PAPIERE, FOTKY, TLAČOVINY, NOVINY, ČASOPISY, FORMULÁRE. Budeme z papiera vytvárať hromadným skartovaním priestorovú inštaláciu – hniezdo. Skartovanie symbolicky odkazuje na stratu informácií, zároveň ich dostupnosť a možné zneužitie, tiež historické kontexty ničenia/deštrukcie identity.

Slovenská vizuálna umelkyňa žijúca momentálne v Prahe Anabela Žigová, ktorá sa venuje angažovanému umeniu prichádza do Štiavnice na umeleckú rezidenciu v programe EDU AIR. V rámci nej rozvíja svoj dlhodobý projekt Super pocit, ktorý situuje do priestoru Galérie Jozefa Kollára. Tu na prvom poschodí vytvára zázemie pre deti, dospelých, ktorých aktivuje k prejavom ústiacim do super pocitu. Sama autorka hovorí: ”Super pocit je to najsilnejšie detské, to dobro, ktoré máme v sebe, z ktorého pramení autentická sila. Super pocit pracuje s nenásilím”. Tento angažovaný princíp, ktorý netaktizuje a oslovuje každého je pre projekt zásadný.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  EDU AIR 
05. aug. 2019

Jakub Němec / Primárna vibrácia / 6.4.-2.6.2019

Výstavou zahajujeme 4.ročním výstav v projektovom priestore Display BSC, ktorý je zameraný na prezentáciu autorských diel našich aktuálnych rezidentov.
XIV. výstava v projektovom priestore Display BSC:
Ilya Kabakov tvrdí, že umelecká inštalácia by mala tvoriť jeden celok, do ktorého divák vstupuje a interaktívne ju objavuje. Jakub Němec používa vo svojej práci podobný princíp interaktivity. Výstavný priestor, jeho osvetlenie, autorský objekt, jeho pozadie aj jednotlivé vzťahy medzi dielami podnecujú nové možnosti vnímania prežívanej reality.

Výstava sa zaoberá úvahou a autorským spracovaním priestoru.

Môžeme si predstavovať rôzne varianty priestoru, akými sú napríklad osobný priestor, priestor na vyjadrenie, pracovný priestor, virtuálny priestor, mentálny aj abstraktný priestor, ale každá z týchto variánt je veľmi úzko spojená s fundamentálnym pochopením fyzického priestoru.

Ako vizuálna pomôcka pri zobrazovaní priestoru nám slúži geometrická sieť. Používala sa pre zobrazenie veľkosti pôdy, gravitácie, teórie relativity a používame ju dodnes pre prácu vo virtuálnom prostredí, 3D modeláciách a Calabi-Yauhovych modelov. Naše uvažovanie v súradniciach A-B alebo X, Y, Z nám pomáha pri chápaní objektov a reality. Pre absolútne pochopenie priestoru sa musíme ponoriť oveľa hlbšie do mikroskopickeho sveta kvánt a Planckových jednotiek. Tieto jednotky sú tak malé, že je komplikované si ich vôbec predstaviť. Pre predstavu o veľkosti Planckovej jednotky času a priestoru nám môže poslúžiť veta: “Je viac Planckových jednotiek v jednej sekunde, ako sekúnd v čase od veľkého tresku.”
Tento priestor v známej pozorovanej realite akosi náhodne vzniká a zaniká akoby sa skrýval za závesom viacerých dimenzií. Preto môžeme voľne uvažovať nad paralelným priestorom alebo zrkadlovej prepojenosti.

Priestor Display BSC
Galéria Jozefa Kollára
Nám. Sv. Trojice 8
Banská Štiavnica, SK
Nové otváracie hodiny:
st-ne: 10:00 – 18:00
Vstup na výstavy v priestore Display BSC je aj v roku 2019 voľný.

Rezidenciu autora a výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc 
01. apr. 2019

Ihla, ruka, srdce, hlava III / 31.12.2018 - 3.3.2019

Posledný deň v kalendárnom roku už tretí krát trávime v Galérii Jozefa Kollára, kde organizačne a kurátorsky zastrešujeme program pre komornú, sotva 35m2 galériu nazvanú Display BSC. Vernisáž v posledný deń v roku je našou rozlúčkou s kalendárnym, pracovnýcm rokom aj príležitosťou na stretnutie s publikom, ktoré sa s našimi projektami stretávalo celý rok. Na pravé poludnie v tento deň pozývame návštevníkov mesta aj štiavničanom pozrieť si výstavu s názvom odkazujúcim k poetike tvorby grafických sérií, ktoré už tretím rokom vznikajú v dielni Banskej Stanice. Vyberáme z najnovších grafík zástupné mená a práce. Tretia výstava v poradí je rozdelená na dve časti. V tej menšej sme vytvorili pracovný depozit grafík a v tej väčšej, pôvodne určenej na vystavovanie zas pracovnú situáciu. Pódium pozýva návštevníkov k akcii. Stačí si zo stien zobrať ten správny nástroj: ihlu, klinec, drôtenú kefu či brúsny papier a zanechať stopu v zinkových alebo medených platniach.
Na výstave okrem Vás divákom, vystavujú grafické práce nasledujúci autori: Róber Gabriš, Josef Bolf, Mária Čorejová, Svätopluk Mikyta, Rastislav Podoba, Ondřej Homola.
Výstava ukončuje rok 2018 v centre Banská St a nica. Finančen z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  Display bsc 
31. dec. 2018

Peter Jánošík /Nenápadná väzba/ 29.11-29.12.2018

XII. výstava v projektových priestoroch Display BSC predstavuje štiavničana Petra Jánošíka, absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Ateliéru mal+by Klaudie Kosziba. Autor vystavuje zástupné práce v médiu maľba, kresba a objekt.
Jánošík uvažuje v maľbe o tradícii z ktorej vychádza, vedome ju v koncovke adjustácie a prezentácie spochybňuje. Napichnúť obraz na surové kovové osi, poškodiť pracne vybudovanú maliarsku kompozíciu a statickým performatívnym gestom poprieť hodiny strávené v ateliéri, musí niečo znamenať. Medzi zobrazovaným motívom a prezentovaným objektom cítiť priamu vnútornú väzbu. Strom prerastajúci kovový plot verzus maľba stromu „prerastajúca kovový etažér“. Cielená stigmatizácia či ukrižovanie plátna je sofistikovanou provokáciou všetkým tradicionalistom vešajúcim oleje a akryly vo vodováhe na výšku očí. U nenápadného autora je meditácia nad stavom maľovaného obrazu v mediálnej dobe malou tichou lokálnou revolúciou.
Výstava je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská Stanica, ktoré z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  archív  celý článok
29. nov. 2018

Prestupná stanica / Ján Šipöcz / 12.8.-14.10.2018 / Display BSC

vernisáž výstavy: sobota, 11.8.2018 od 19:30
Display BSC, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica

Počas umeleckej rezidencie v prestupnom móde stanice vytvoril autor vo fotografických predlohách nové vizuálne situácie a prepojenia. Jeho municiózna práca na malých formátoch nájdených diapozitívov je v kontraste s takmer deštrukčnými zásahmi, ktoré majú po vyzväčšovaní radikálnu grafickú estetiku.
XI.výstava v našich projektových priestoroch v centre mesta už čoskoro ako sprievodný program letného festivalu 4 ŽIvly.
Výstavu organizuje Banská St a nica Contemporary a je súčasťou ročnej dramaturgie tohto rezidenčného centra, ktoré v roku 2018 podporuje Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  celý článok
26. júl. 2018

Chodník do kruhu / Jarmila Džuppová / 2.6.-31.7.2018 / Display BSC

V poradí X. výstava v projektovom priestore Display BSC, ktorý organizačne a kurátorsky zastrešuje kultúrne centrum Banská St a nica Contemporary je venovaná novým maľbám a grafikám Jarmily Džuppovej (1984).
Autorka žije na geografickej a čiastočne aj umeleckej periférii Slovenska v Michalovciach. Patrí do silnej generácie absolventov Fakulty umení, Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby prof. Rudolfa Sikoru absolvovala v roku 2010). Na rozdiel od mediálne etablovaných „starších spolužiakov“ (Jaroslav Kyša, Svetlana Fialová, Ján Vasilko, Boris Sirka, Matúš Lányi) je Džuppová svojským outsiderom, introvertom, samorastom, ktorý sa na niekoľko rokov stratil z hľadáčika umeleckej scény. Jej neprítomnosť neznamenala nečinnosť. Džuppovej práce sú často formálne prirovnávané k autorom art-brut, so silným ilustrátorským východiskom a autorskou poetikou. Najnovšie grafiky a maľby rozvíjajú Džuppovej vnímanie každodenných životných okolností s jej vlastnou citlivosťou v nových perspektívach a nových výzvach.

Výstava je súčasťou ročnej dramaturgie kultúneho centra Banská St a nica, ktorú v roku 2018 finančne podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc 
27. máj. 2018

Ihla, ruka, srdce, hlava II / Dúbravský, Hostiňák, Lukáč / 31.12.2017-15.3.2018

vernisáž v nedeľu / Silvester / na pravé poludnie
Po minuloročnej, pilotnej „silvestrovskej vernisáži“, ktorá prezentovala grafické výstupy z dielne Banskej St a nice a na ktorú posledný deň v roku 2016 prišlo neuveriteľných 120 návštevníkov sme sa rozhodli z tejto akcie urobiť tradíciu. Opäť sa stretneme v našich malých, projektových priestoroch Display BSC, ktoré predstavujú celoročne umelcov – rezidentov centra Banská St a nica. Rozmerovo malý (cca 35m2) výstavný priestor na pôde Galérie J.Kollára v historickom centre Banskej Štiavnice sa zmení na „grafický kabinet“. Grafické práce trojice autorov vznikli v Banskej Štiavnici počas ich mikrorezidencií v roku 2017. Všetci traja sú dnes úspešnými autormi venujúcimi sa najmä médiu maľby. Pre EDÍCIU bsc vytvorili svoje vôbec prvé grafiky technikou suchá ihla. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  celý článok
24. dec. 2017

Trofeje / Palo Čejka / 25.11.-28.12.2017 / Display bsc

25.11.-28.12.2017
Display BSC / Galéria J.Kollára, Banská Štiavnica

Najnovšia eko-poľovnícka séria veľkoplošných grafík linorytca Pala Čejku je smutno-ironickou ilustráciou stavu zakonzervovania živých bytostí. Včera ešte pobehovali po lesoch, poliach, stepiach, savanách a dnes sú ich schránky suvenírom, absurdným mementom mori v bizardných poľovníckych interiéroch.
Výstavu sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  archív  celý článok
16. nov. 2017

Fear in Elysium / Botond Keresztesi / 13.8.-15.10.2017 / Display bsc

Vstupujete do krajiny, ktorú poznáte. Do dolín, kde “ľudia nemajú zamknuté brány”. Tu niekde by to malo byť… Site specific maľba mladého autora Botonda Keresztesiho je remixom východných a západných kódov a vizualizáciou nášho strachu pochádzajúceho z nevedomia.

Botond Keresztesi (1987), absolvoval v roku 2012 Hungarian University of Fine Arts v Budapešti. V roku 2015 strávil v Banskej Štiavnici 3 mesiace v rámci programu Visegrad artist in residence. Jeho maliarsky rukopis je jasne čitateľný a odkazuje sa na estetickú kvalitu plagátovej tvorby, realizmu so sklonom v realite hľadať vizuálne hyporboly a bizardnosti. Keresztesi na svojich plátnach a kresbách s obľubou mieša reálne situácie, zátišia, historické reálie a instagramové posty. Pre priestor DISPLAY bsc vytvoril počas 10 dňového pobytu výmaľbu priamo na jeho steny.
Výstavu aj mikrorezidenciu autora sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc 
06. aug. 2017