Jakub Straka / rezidencia / október 2019

Potrebuje svet ďalší vlnený sveter? Potrebujeme viac oblečenia? Potrebujeme ho striedať a meniť s každou sezónou? Aj tieto otázky zaznejú pri rozhovore s mladým autorom, absolventom Ateliéru textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Jakubom Strakom, ktorý sa paralelne s vlastnou tvorbou zamýšľa nad udržateľnosťou módy, jej ekologickou stopou a dopadom na konkrétne komunity. Autora inšpiruje pri tvorbe lokálne tvaroslovie, rád a často využíva materiálové zdroje, ktoré mu poskytuje prostredie kde sa nachádza. V popredí každého jeho autorského diela, či ide o nositeľnú alebo voľnú tvorbu, je remeselná precíznosť zameraná najmä na ručnú prácu. Vyššie spomenuté ingrediencie Jakub Straka namiešal aj do štiavnického projektu, na ktorom pracuje počas októbrových dní v rezidenčnom programe TROJICA AIR. V spolupráci so šesticou žien z regiónu, ktoré zareagovali na výzvu spolupráce, vytvára pleteniny inšpirované Hontom. Stretáva sa s nimi, koriguje a kreuje každý krok. “Aj mne aj všetkým ženám zapojeným do projektu vyhovuje postup práce aký sme zvolili. Učíme sa navzájom niečo nové, čo nesleduje vopred nalinkované pravidlá. Je to veľmi organická spolupráca, ktorá dáva pednosť intuícii.” hovorí Straka. Pre projekt používa výhradne slovenskú ovčiu vlnu vybranú zo selektovaných fariem, ktorá je vyprodukovaná tradičnými metódami ručne a priemyselným spôsobom. Víziou projektu je vytvoriť odevy, ktoré použitým materiálom a formou vyvolajú v mysli pozorovateľa pocit videnej histórie, ktorú môže nielen vidieť, ale aj cítiť. “Neskicujem si. Skôr pracujem priamo v čase a priestore. Pri pleteninách hľadám formu, čistím ju, pridávam, odoberám. Je to až sochárske budovanie objemu. Chcem sa dopracovať k jednotnej, kompaktnej forme. Oprostiť sa od zbytočných detailov. “hovorí autor. Sám autor cieľ projektu formuluje ako snahu “…vyzdvihnúť cnosti ručnej práce a získavania skúseností spoločne s lokálnou komunitou žien a vzdať hold kolektívnej textilnej histórii mesta Banská Štiavnica.” Rezidencia autora v programe TROJICA AIR je súčasťou Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktoré spoluorganizujeme s Mestom Banská Štiavnica za finančnej podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. ďakujeme zapojeným ženám za ich trpezlivosť, čas a energiu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA 
01. okt. 2019