Nový verejný priestor na mape Banskej Štiavnice

Od jesene 2018 sa činnosť Banskej St a nice presunula z periférie mesta (železničná stanica) do centra (škola na ulici A.Gwerkovej-Gollnerovej 6). Okrem zázemia pre prácu sme vďaka podpore od Banskobystrického samosprávneho kraja získali aj priestor bývalých školských šatní, ktorý má predispozície stať sa miestom stretávania sa verejnosti. Je situovaný na prízemí v susedstve tenisového kurtu.
Po vyčistení priestorov od kovových segmentov – pozostatkov po skelente šatní, ktoré sme tu našli, po výmaľbe a odstránení starého linolea sa takmer 140m2 zmení na priestor, kde okrem workshopov budeme organizovať výstavy a stretnutia s divákmi. Premenu priestoru sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom našej činnosti v roku veľkých zmien 2019.
Prvou verejnou výstavou v týchto priestoroch, ktoré pre PARTER BSC pripavili kurátorky Anna Grusková a Iveta Chovanová bude v polovici mája 2019 monografická výstava o živote Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej pod názvom Žena novej doby.


PARTER BSC 
01. jan. 2020

346 / fotoprojekt / Vanda Mesiariková, Ester Šabíková a Ján Viazanička

Za komunitami, za ľuďmi z ulice aj kancelárií, sme počas roka 2019 vyslali trojicu umelcov: dve fotografky (Vandu Mesiarikovú a Ester Šabíkovú) a jedného fotografa (Jána Viazaničku). Mali jednoduchú úlohu. Odfotiť, čo najpestrejšiu skupinu ľudí a položiť im otázku, čo pre nich znamená kultúra.
Portréty v počte 346 kusov sa postupne objavovali na oficiálnej stránke Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 a v závere roka 2019 sme ich formou troch lightboxov odpremiérovali v galérii PARTER BSC. Termín vernisáže tesne pred Vianocami bol symbolickou príležitosťou pozvať všetkých 346 portrétovaných na jedno miesto a osobne im odovzdať fotografiu z projektu do ich vlastných rúk.

Výsledná kolekcia je obrazovou i textovou sondou – v ťažiarskej terminológii prieskumným vrtom. Síce prezentuje iba malú vzorku ľudí, ale z ich odpovedí sa dozvedáme, že aj tí najnenápadnejší obyvatelia mesta žijú svoje kultúrne životy. Ak nechodia do galérie, kina alebo na koncerty, venujú sa folklóru, športujú alebo čítajú si. Vnímajú nutnosť ochrany pamiatok, prírody a pestovania tradícií v rodine. Z mnohých odpovedí cítiť hlbší až filozofický vzťah k mestu. Vôbec pritom nevadí, že Štiavnica nie je pre mnohých rodným mestom. Vzťah k mestu je neraz vypestovaný aj prostredníctvom umenia a kultúry. Na záver štiavnického roka Almázie zisťujeme, že s obyvateľmi mesta a priľahlých obcí to nie je až také zlé. Sme síce z rôzneho cesta, ale spája nás všetkých (kultúrna) Štiavnica.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
01. dec. 2019

Vnútorné krajiny / výstava / PARTER BSC / 9.11.-14.12.2019

Pozývame Vás a Vašich priateľov
na otvorenie výstavy
VNÚTORNÉ KRAJINY
autorov a autoriek: Pavol Butkovský, Romana Danielová, Peter Galát, Vladislav Granát, Ľubomír Chabada, Ivana Kamenská, Kristína Kozáková, Bedřich Matoušek, Veronika Medlíková, Ladislav Mocik, Lenka Petáková, Juraj Putna, Peter Srnka, Marek Surek, Roman Toráč, Andrej Török, Michaela Vojtillová

v sobotu 9.novembra 2019 od 16:00
do priestorov bývalých šatní gymnázia na ulici Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej 6, kde nájdete priestor PARTER BSC.
kurátorkou výstavy je Alexandra Tamásová

Výstava Vnútorné krajiny predstavuje tvorbu sedemnástich slovenských autoriek a autorov tzv. art brut – umenia v surovom stave. Pod termínom art brut rozumieme tvorbu talentovaných umelkýň a umelcov bez výtvarného vzdelania, ktorí tvoria mimo oficiálnych umeleckých štruktúr a tradícií, len z vlastnej vnútornej potreby. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, svojským výtvarným jazykom, ktorému rozumejú len oni sami, a ktorý niekedy nahrádza verbálnu komunikáciu.

Aktuálna výstava je súčasťou projektu Hľadá sa talent, ktorý realizuje Galéria Nezábudka pôsobiaca pri Lige za duševné zdravie SR. Galéria Nezábudka je špecializovaným projektom s už 25 ročnou tradíciou, v rámci ktorého odborníci na umenie a duševné zdravie hľadajú a podporujú talenty z oblasti art brut, pričom niektorí z „kmeňových“ umelcov sú svojim dielami zastúpení aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Do aktivít Galérie Nezábudka patrí budovanie umeleckej zbierky, organizácia výstav, sympózií, ako aj publikačná činnosť.

Výstavu pripravila Liga za duševné zdravie s podporou Ministerstva kultúry SR.
Partnerom výstavy v Banskej Štiavnici a autorom architektúry výstavy v priestore PARTER BSC je Banská Stanica Contemporary.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
03. nov. 2019

otváracie hodiny

Ak je v priestore výstava, tak je pre Vás
PARTER BSC otvorený
v piatok od 14:00 do 17:00
v sobotu a nedeľu od 14:00 do 18:00
mimo otváracie hodiny pre Vás galériu sprístupníme po mailovom kontakte – .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)
vstup na výstavy je voľný
adresa: PARTER BSC nájdete na ulici Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej 6. Z ulice k nám smerujú kovové schody. Druhou možnosťou je prísť k nám od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.
partnerom priestoru je Banskobystrický samosprávny kraj. Program v roku 2019 realizujeme s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


PARTER BSC  kde nás nájdete 
05. máj. 2019

Žena novej doby / výstava / PARTER BSC / 17.5.- 30.6. 2019

Najskôr zakázali knihu, potom zavraždili jej autorku.
Výstava s podtitulom Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice vychádza z nových archívnych výskumov a rozhovorov s pamätníkmi. Ponúka prvé obsiahlejšie stretnutie so ženou, ktorá pozitívnym a progresívnym spôsobom ovplyvnila demokratický vývoj na Slovensku. Dr. Alžbetu Gwerkovú-Göllnerovú si budeme prostredníctvom špeciálnych bannerov pripomínať aj na desiatich miestach spojených s jej životom v Banskej Štiavnici a okolí, v Banskej Bystrici, Kremničke a v Bratislave.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  archív 
03. máj. 2019