TROJICA AIR

TROJICA AIR je nový rezidenčný priestor, ktorý vzniká na ruinách mestskej štruktúry, v miestach, ktoré sú situované v samom centre starého mesta, doteraz ale nenašli svoje uplatnenie. Na začiatku roka 2019 tu základnou rekonštrukciou vznikne malý rezidenčný byt a samostatný ateliér. Ateliér bude v rámci Mesta kultúry miestom, kde sa pozvaný umelec bude stretávať s publikom v rámci formátu Open Studio.
Projekt iniciuje o.z. Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s mestom Banská Štiavnica v rámci projektu Mesto kultúry 2019. Štokovec realizuje už 10 rokov úspešnú platformu Banská St a nica Contemporary (BSC), ktorá zrealizovala desiatky úspešných umeleckých pobytov, vydáva autorské knihy, organizuje výstavy a sympóziá. TROJICA v roku 2019 privíta umelcov/umelkyne a kolektívy, ktoré sa vo svojej tvorbe priamo inšpirujú lokálnym prostredím a témami.
Pod dramaturgiou projektu TROJICA AIR v roku 2019 sú podpísaní Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta (BSC) a Lucia Tkáčová (HIT galéria).
Hlavným partnerom projektu v roku 2019 je Fond na podporu umenia.


TROJICA 
05. mar. 2019