Jan Zálešák / august 2019

Jan Zálešák (*1979) je kurátor, vysokoškolský pedagóg a kritik umenia. Vyštudoval pedagogiku výtvarnej výchovy, dizertačnú prácu zameranú na komparáciu prístupov k interpretácii výtvarného umenia v odbornom diskurze a v diskurze výtvarnej výchovy obhájil v roku 2007 na Masarykovej univerzitě v Brne. V rokoch 2008 až 2010 bol kurátorom Galerie mladých v Brne. V rokoch 2009 až 2011 získal post-doktorandské štipendium na realizáciu výskumu kolaboratívneho a participatívneho umenia, kterého výstupom bola publikácia Umění spolupráce (2011). Od roku 2011 pôsobí ako odborný asistent na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde sa jeho přednášková činnost zameriava na oblasť súčasného českého a svetového umenia. V roku 2013 bol kurátorom výstavy Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna), ktorá reflektovala záujem o utopický potenciál modernity v umení postsocialistickej strednej Európy. Súbežne s výstavou publikoval tématicky zhodne zameranú knihu Minulá budoucnost/Past Future (2013). V roku 2016 realizoval medzinárodný výstavný projekt Apocalypse Me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kterého voľné pokračovanie sa v roku 2017 uskutočnilo v Galerii Trafó v Budapešti (Letting Go/Sodródás) a v Galerii Meetfactory v Prahe (Afterbirth of a Dream). V roku 2017 publikoval knihu Apocalypse me, ktorá je textovou extenziou jeho kurátorského projektu. Od roku 2015 je členem spolkov Skutek a Are|are-events.org.
V rámci rezidencie TROJICA bude Zálešák pripravovať multižánrový výstavný projekt s témou ŤAŽBA, špeciálne pre priestor Galérie Jozefa Kollára. Výstava ŤAŽBA je súčasťou projektu Zlaté časy v GJK, ktoré autorsky aj produkčne realizuje Galéria HIT Bratislava.
V rámci rezidencie autora sa uskutočnia 2 prednášky o súčasnom vizuálnom umení pre verejnosť.
Rezidencia sa uskutoční v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica


rezidencie  TROJICA 
03. feb. 2019