KEUNERLAND scéna - predsatvenie ako prechádzka / 24.august 2014, 14:00 - 18:00

Po stopách 4 mužov, priateľov sa vydávájú diváci predstavenia Keunerland scéna, ktorého autorom je Marold Langer-Philippsen. Autor je voľne inšpirovaný textom Bertolda Brechta Fatzer a jeho Príbehy pána Keunera.
Diváci počas 4 hodinovej prechádzky – predstavenia prechádzajú terénom, zachytávajú rôzne vizuálne aj zvukové zmeny.


Predstavenei sa koná za každého počasia.
Podmienkou sú pohodlné topánky.
Diváci sú vyzvaní počas celého trvania predstavenia fotografovať a dokumentovať celú trasu príbehu.

Mesačná rezidencia autora v priestore Banská St a nica Contemporary je podporená Ministerstvom kultúry SR.


BANSKÁ ST A NICA  novinky 
17. aug. 2014