Svatopluk Mikyta: Kolaps Lapsus II / výstava v Novej Cvernovke Bratislava / 7.-22.11.2019

Pozývame Vás na otvorenie výstavy do bratislavskej Novej Cvernovky, ktorá predstaví najnovšie práce a objekty Svatopluka Mikytu, zakladateľa a člena nášho združenia, ktorý pred rokom našiel svoj vlastný ateliér v našich nových priestoroch na ul. A.Gwerkovej-Gollnerovej v Banskej Štiavnici.
Grafiky, koláže, objekty a tlače predstavené na bratislavskej výstave vznikali počas uplynulého roka.

Svatopluk Mikyta
Kolaps Lapsus II

štvrtok 7.11.2019 o 18:00
Galéria Zborovňa Nová Cvernovka
I.poschodie
Račianska 78, Bratislava

výstava je otvorená do 22.11.2019
utorok-piatok 14:00 – 18:00

Vystavené diela vznikli vďaka podpore z verejných zdrojov formou štipendia z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
03. nov. 2019

Vnútorné krajiny / výstava / PARTER BSC / 9.11.-14.12.2019

Pozývame Vás a Vašich priateľov
na otvorenie výstavy
VNÚTORNÉ KRAJINY
autorov a autoriek: Pavol Butkovský, Romana Danielová, Peter Galát, Vladislav Granát, Ľubomír Chabada, Ivana Kamenská, Kristína Kozáková, Bedřich Matoušek, Veronika Medlíková, Ladislav Mocik, Lenka Petáková, Juraj Putna, Peter Srnka, Marek Surek, Roman Toráč, Andrej Török, Michaela Vojtillová

v sobotu 9.novembra 2019 od 16:00
do priestorov bývalých šatní gymnázia na ulici Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej 6, kde nájdete priestor PARTER BSC.
kurátorkou výstavy je Alexandra Tamásová

Výstava Vnútorné krajiny predstavuje tvorbu sedemnástich slovenských autoriek a autorov tzv. art brut – umenia v surovom stave. Pod termínom art brut rozumieme tvorbu talentovaných umelkýň a umelcov bez výtvarného vzdelania, ktorí tvoria mimo oficiálnych umeleckých štruktúr a tradícií, len z vlastnej vnútornej potreby. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, svojským výtvarným jazykom, ktorému rozumejú len oni sami, a ktorý niekedy nahrádza verbálnu komunikáciu.

Aktuálna výstava je súčasťou projektu Hľadá sa talent, ktorý realizuje Galéria Nezábudka pôsobiaca pri Lige za duševné zdravie SR. Galéria Nezábudka je špecializovaným projektom s už 25 ročnou tradíciou, v rámci ktorého odborníci na umenie a duševné zdravie hľadajú a podporujú talenty z oblasti art brut, pričom niektorí z „kmeňových“ umelcov sú svojim dielami zastúpení aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Do aktivít Galérie Nezábudka patrí budovanie umeleckej zbierky, organizácia výstav, sympózií, ako aj publikačná činnosť.

Výstavu pripravila Liga za duševné zdravie s podporou Ministerstva kultúry SR.
Partnerom výstavy v Banskej Štiavnici a autorom architektúry výstavy v priestore PARTER BSC je Banská Stanica Contemporary.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
03. nov. 2019

Slavomíra Ondrušová / rezidencia / november 2019

Autorka vyštudovala Vysokú školu výtvarným umení v Bratislave, Ateliér šperku S_M_L_XL Karola Weisslechnera. Od šperkárskej práce sa jej záujem postupne presúval ku médiu kresby. “Verím, že kresba je nástroj, ktorý dokáže bez slov komunikovať. Je to iný jazyk, ktorý je nám všetkým vlastný.” hovorí autorka.
O kresbu sa opiera klasické umelecké vzdelávanie. Kreslenie podľa modelu, či zátišia je povinnou vstupnou bránou pri príjimacích pohovoroch na vysoké umelecké školy. Kresba má presahy do takmer všetkých médií. Kreslia tak filmári ako aj automobiloví dizajnéri. Skice si robia scénografi aj grafici. Kresba ale nefunguje len ako prípravné médium. Kreslia už tí najmenší. Kreslené “čarbanice”, ktoré sa menia na kruhy a koordinované ťahy ceruzkou pozná každý rodič, ktorý sleduje ako sa dokáže detská kresba rýchlo meniť a vyvíjať.
V rámci mesačnej umeleckej rezidencie autorka vytvára konkrétny priestor – “MAK: Mestský Ateliér Kresby” v ktorom pracuje. Využíva zatiaľ prázdne priestory obchodu, ktorý v centre Štiavnice čaká na svoje ďalšie komerčné využitie. Tento medzičas sa obchod mení na ateliér a jeho výklady na galériu s priamym kontaktom s divákom na ulici. V MAK-u sa raz do týždňa konajú kurzy kreslenia – tzv. podvečerné lekcie kresby. A nie obyčajného kreslenia! “Chcem cielene narúšať zaužívané definície a pojmy o tom čo je kresba a ako je správne kresliť. Kresbou chcem spoznávať nové publikum a vtiahnuť ho do spoločnej tvorby. Pohyb, zámer, pozornosť, sústredenie, limity tela aj materiálu budú pri tomto spoznávaní zohrávať doležité úlohy”. vysvetľuje Ondrušová.

MAK: Mestský Ateliér Kresby nájdete od 7.novembra do 30.novembra 2019 v priestoroch bývalého obchodu na Radničnom námestí 10 v Banskej Štiavnici. Zároveň výklady do ulice autorke poslúžia ako kontaktná galéria diel, ktoré v Banskej Štiavnici vytvorí.
Rezidenciu EDU AIR v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
03. nov. 2019

Revolution is not a garden party / konferencia / BOZAR Brusel / 27.10.2019

Aj takto môžu vyzerať oslavy 30 ročnej slobody!
Prezidentom sa stal dramatik, spevácka revolúcia zvrhla diktatúru, zakázaní spisovatelia vyliezli na balkóny a rozprávali sa s davmi. Rok 1989 bol jedinečným rokom, keď mali umelci šancu vytvoriť nový politický systém a sloboda tvorivosti bola znamením nového veku v strednej a východnej Európe. Čo je odkazom revolúcie dnes? Môžu byť umelci návrhármi nového spoločenského poriadku? Mali by sa o to usilovať? A koľko dedičstva umelcov a aktivistov generácie 1989 žije o tri desaťročia neskôr?
Celodenné stretnutie spája umelcov, aktivistov, vedcov a vodcov rôznych generácií.
Banská Stanica je na konferencii ako jediná zastupujúca Slovensko.
Konferencia sa koná ako súčasť projektu Dialóg, Kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom s podporou „programu Európa pre občanov“ Európskej únie.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
27. okt. 2019

Comunite Fresca / október 2019

Šesť očí vidí viac ako dve. Marie Štindlová (*1990), Markéta Filipová (*1990) a Dana Balážová (*1989) sú mladé maliarky, absolventky Fakulty výtvarných umení v Brne. Práve tam sa stretli a počas šiestich rokov štúdia zblížili. Z priateľstva nakoniec vznikla aj profesná spolupráca a dnes fungujú ako umelecká skupina Comunite Fresca. Al fresco (z taliančiny znamená „na čerstvo“, „za čerstva“) je technika nástennej maľby zhotovenej do vlhkej omietky. Práve proces schnutia omietky determinuje možnosti jej výmaľby. Aj preto sa tejto technike hovorí že je náročná na čas a zručnosť maliara – autora. Minerálne pigmenty rozompleté vo vode alebo vápennej vode sa rýchlo nanášajú na čerstvú omietku. Vlhkosť zaručuje vsiaknutie do podkladu. Po vysušení povrchu môže autor maľbu korigovať už len čiastočne. Táto technika prešla v takmer nezmenenej podobe celými dejinami umenia od Starovekého Grécka, cez umenie Európy, Ázie, Číny. Skupina Comunite Fresca ju používa ako základ pre vlastné abstraktné obrazy, ktoré realizuje tak v interiéroch ako aj na fasádach domov súkromných či verejných. Kontext miesta realizácie sa stáva pre autorky zásadným. Aktuálne je Comunite Fresca medzi finalistami Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách, ocenenia pre mladého umelca/umelkyňu, ktoré je paralelou našej Ceny Oskára Čepana. V Banskej Štiavnici v rámci rezidenčného pobytu EDU AIR počas jesenných, októbrových dní autorky vytvoria fresku v stavebnej štruktúre jedného zo štiavnických domov, ktorý čaká na rekonštrukciu. Strojovňa na Zigmunšachte – dom postavený pre vodnostĺpcový stroj pri šachte Žigmund je architektonickou štruktúrou, ktorou prerastá príroda, cez okná prefukuje student vietor. Na toto miesto autorky neprichádzajú s detailnými skicami, nechávajú sa osloviť atmosférou, historickým kontextom aj okolím. Rezidenciu organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom rezidencie Comunite Fresca je antikvariatik.sk.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. okt. 2019

Jakub Straka / rezidencia / október 2019

Potrebuje svet ďalší vlnený sveter? Potrebujeme viac oblečenia? Potrebujeme ho striedať a meniť s každou sezónou? Aj tieto otázky zaznejú pri rozhovore s mladým autorom, absolventom Ateliéru textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Jakubom Strakom, ktorý sa paralelne s vlastnou tvorbou zamýšľa nad udržateľnosťou módy, jej ekologickou stopou a dopadom na konkrétne komunity. Autora inšpiruje pri tvorbe lokálne tvaroslovie, rád a často využíva materiálové zdroje, ktoré mu poskytuje prostredie kde sa nachádza. V popredí každého jeho autorského diela, či ide o nositeľnú alebo voľnú tvorbu, je remeselná precíznosť zameraná najmä na ručnú prácu. Vyššie spomenuté ingrediencie Jakub Straka namiešal aj do štiavnického projektu, na ktorom pracuje počas októbrových dní v rezidenčnom programe TROJICA AIR. V spolupráci so šesticou žien z regiónu, ktoré zareagovali na výzvu spolupráce, vytvára pleteniny inšpirované Hontom. Stretáva sa s nimi, koriguje a kreuje každý krok. “Aj mne aj všetkým ženám zapojeným do projektu vyhovuje postup práce aký sme zvolili. Učíme sa navzájom niečo nové, čo nesleduje vopred nalinkované pravidlá. Je to veľmi organická spolupráca, ktorá dáva pednosť intuícii.” hovorí Straka. Pre projekt používa výhradne slovenskú ovčiu vlnu vybranú zo selektovaných fariem, ktorá je vyprodukovaná tradičnými metódami ručne a priemyselným spôsobom. Víziou projektu je vytvoriť odevy, ktoré použitým materiálom a formou vyvolajú v mysli pozorovateľa pocit videnej histórie, ktorú môže nielen vidieť, ale aj cítiť. “Neskicujem si. Skôr pracujem priamo v čase a priestore. Pri pleteninách hľadám formu, čistím ju, pridávam, odoberám. Je to až sochárske budovanie objemu. Chcem sa dopracovať k jednotnej, kompaktnej forme. Oprostiť sa od zbytočných detailov. “hovorí autor. Sám autor cieľ projektu formuluje ako snahu “…vyzdvihnúť cnosti ručnej práce a získavania skúseností spoločne s lokálnou komunitou žien a vzdať hold kolektívnej textilnej histórii mesta Banská Štiavnica.” Rezidencia autora v programe TROJICA AIR je súčasťou Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktoré spoluorganizujeme s Mestom Banská Štiavnica za finančnej podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. ďakujeme zapojeným ženám za ich trpezlivosť, čas a energiu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA 
01. okt. 2019

Jozef Vančo a Sebastián Komáček / rezidencia / október 2019

Už celý jeden rok malými zmenami meníme štandardnú školskú budovu a jej okolie z miesta bez genia loci a identity na modernú kultúrnu inštitúciu, kde sa umenie stretáva s učením. Jednou z intervencií, ktoré vznikajú na prelome septembra a októbra 2019 v záhrade je sochárska práca dvoch čerstvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Jozefa Vanča a Sebastinána Komáčka. “Vlna” alebo “ihrisko” alebo miesto ničnerobenia postupne rastie v susedstve galérie PARTER BSC. V centre drevenej platformy sa ocitá solitér – červená koruna stromu. Projekt autori budujú počas babieho leta 2019 priamo na mieste. Chalanov môžete prísť podporiť osobne kedykoľvek. Rezidencia je súčasťou dramaturgie Banskej St a nice v roku 2019 a môžeme ju zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom našich nových priestorov je Banskobystrický samosprávny kraj. ĎAKUJEME.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
22. sep. 2019

Otvorené Ateliéry Štiavnica / 29.9.2019 od 9:00 do 18:00

Presne po roku pozývame do Banskej Štiavnice na druhý ročník Otvorených ateliérov!
NEDEĽA: 29.9. 2019
od 9:00 do 18:00
2km chôdze
Juraj Gábor / dielňa Selen / Altamika vydavateľsvo / Piercom fotoštúdio / Arpád Pál / Banská Stanica a jej rezidenti Jana Bernartová, Ádam Albert, Jozef Vančo a Sebastián Komáček / Svätopluk Mikyta a grafická dielňa BSC
a viac

Zaujímaví ľudia, rôznorodé príbehy a miesta v Banskej Štiavnici v jednom dni. Príležitosť nazrieť do pracovného prostredia autorov a autoriek, ktorí tvoria v tomto meste.
V roku 2019 sa slová umenie a kultúra skloňujú v Banskej Štiavnici častejšie než v minulosti. Mesto kultúry 2019 je presýtené aktivitami celých 12 mesiacov. Je ale skutočne umeleckým mestom pre vlastných obyvateľov alebo turistickou destináciou pre cezpoľných? Druhý ročník komentovanej prechádzky (2km chôdze) po miestach kde vzniká umenie štartujeme o 9tej a končíme o 18tej. Pridajte sa k nám na ktoromkoľvek mieste. Časový harmonogram je záväzný.

Prechádzka sa koná za každého počasia (presun medzi jednotlivými bodmi môžete absolvovať s nami alebo individuálne).

Druhý ročník Otvorených ateliérov nebude len o umení pre galérie. Navštívime aj dielne, kde vznikajú originálne rukodielne produkty. Vo fotoštúdiu sa dozvieme niečo o príbehu starých aj nových fotiek, a v ateliéri štiavnického majstra o príbehu najkrajšieho dreva. Putovanie ukončíme na „narodeninovej oslave“ prvého roku projektu ŠKOLA, ktorý tvoria spolu súkromná škola Bakomi a rezidenčná platforma Banská St a nica Contemporary.

Projekt organizujú Banská St a nica Contemporary a súkromná základná škola Bakomi.
Projekt sme zorganizovali s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.
Naším partnerom na novej adrese je Banskobystrický samosprávny kraj.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  celý článok
15. sep. 2019

Ádám Albert / VARP rezidencia / september - november 2019

Trojmesačná intenzívna rezidencia maďarského umelca a pedagóga je súčasťou programu Visual/ Sound and Performing arts residencies podporeného Višegrádskym fondom.
Ádám Albert bude pracovať na autorských dielach voľne inšpirovaných, reagujúcich na lokálne predispozície Štiavnice aj regiónu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
15. sep. 2019

Jana Bernartová / september 2019

Jana Bernartová (1983) sa narodila v Liberci. V meste, kde má svoju tradíciu textilný priemysel. V rovnakom meste absolvovala Fakultu umění a architektury, ateliér Vizuální komunikace – digitální médiá. Zameranie na digitálné prostredie a kontexty nemateriálneho umenia rozvíjala aj vo svojej doktorandskej práci na Vysokej škole uměleckoprúmyslovej v Praze. Autorku zaujímajú výzvy budúcnosti, ktoré rieši digitálny svet. Vo svojich prácach sa venuje podstate aj vnímaniu farby, jej významu, pracuje s prepisom digitálnych programov, ich vizuálnou kvalitou aj kvantitou. Zaujíma ju pravdivosť nášho vnímania. Jazyk, ktorým Bernartovej práce komunikujú je jazykom obrazoviek, displayov a digitálnych štruktúr.

Počas pobytu využije autorka čas na prácu, výrobu a postprodukciu troch veľkoformátových strojových výšivok, ktoré realizuje v spolupráci s lokálnou firmou. Projekt Prepis digitálnych štruktúr do materiálovej podoby nachádza svoje limity v ich spracovaní. Vizuálny prepis je nedokonaly. Vzniká nová materiálová grafika, alebo textilná štruktúra.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. sep. 2019

Anabela Žigová: Super pocit / výstava v Display / 16.8.-16.9.2019

Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019
Banská Stanica Contemporary a autorka Vás pozývajú na vernisáž/otvorenie
priestoru Super pocit.
piatok, 16.august 2019 od 18:00 do 20:00
Galéria Jozefa Kollára, nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Prineste si so sebou: PAPIERE, FOTKY, TLAČOVINY, NOVINY, ČASOPISY, FORMULÁRE. Budeme z papiera vytvárať hromadným skartovaním priestorovú inštaláciu – hniezdo. Skartovanie symbolicky odkazuje na stratu informácií, zároveň ich dostupnosť a možné zneužitie, tiež historické kontexty ničenia/deštrukcie identity.

Slovenská vizuálna umelkyňa žijúca momentálne v Prahe Anabela Žigová, ktorá sa venuje angažovanému umeniu prichádza do Štiavnice na umeleckú rezidenciu v programe EDU AIR. V rámci nej rozvíja svoj dlhodobý projekt Super pocit, ktorý situuje do priestoru Galérie Jozefa Kollára. Tu na prvom poschodí vytvára zázemie pre deti, dospelých, ktorých aktivuje k prejavom ústiacim do super pocitu. Sama autorka hovorí: ”Super pocit je to najsilnejšie detské, to dobro, ktoré máme v sebe, z ktorého pramení autentická sila. Super pocit pracuje s nenásilím”. Tento angažovaný princíp, ktorý netaktizuje a oslovuje každého je pre projekt zásadný.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  EDU AIR 
05. aug. 2019

Wikus de Wet / prezentácia portfólia / 8.8.2018 o 16:30 / Povrazník

Pozývame Vás v štvrtok 8.8.2019 o 16:30
do Komunitnej obývačky na Povrazníku
na verejnú prezentáciu fotiek umelca Wikusa de Weta.

Prezentácia jeho prác a diskusia uvedie prvý z workshopov na Povrazníku, ktorý bude umelec viesť v rámci svojho augustového pobytu-rezidencie v spolupráci s o.z. Pekný život.

Rezidencia EDU AIR, ktorú organizuje Banská St a nica je súčasťou Mesta kultúry 2019 a realizujeme ju v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Wikus de Wet je fotograf na voľnej nohe pochádzajúci s Johannesburgu, Južná Afrika. Zaznamenáva sociálne problémy v Južnej Afrike so zameraním na problémy spojené s pôdou a Afrikánskou kultúrou. Jeho práce boli prezentované v rôznych juhoafrických publikáciách ako sú The Mail & Guardian, The Sunday Times a Beeld a tiež sa objavili v medzinárodných tlačovinách ako sú The New York Times, The Wallstreet Journal, Internazionale and GEO.


BANSKÁ ST A NICA  EDU AIR 
04. aug. 2019