Zatepľovanie / Martin Kochan

Martin Kochan je sochár, aktivista, performer, fotograf, športovec a fanúšik zdravej výživy. Žije a tvorí v Trnave. V roku 2013 absolvoval mesačnú rezidenciu v rezidenčnom centre PROGR vo Švajčiarsku. Katalóg v grafickej úprave Jana Čumlivskeho prezentuje výber prác, ktoré vznikli počas tohto pobytu. Forma katalógu umožňuje vytrhnúť si ľubovoľný z listov a vytvoriť si vlastnú výstavu prác autora doma.

KÚPIŤ za 8

BANSKÁ ST A NICA  novinky  shop  publikácie  celý článok
22. jan. 2015

Keep Smile / The Rodina

K. E. E. P . S. M. I. L. E. je trvalým pamätníkom pracovného hrdinstva mladého pokolenia, ktoré sa zjednotilo pod vedením Boha Internetu, verného syna neoliberálneho kapitalizmu. Dáta veľkosti 17,5 GB vytváral počas jednej hodiny softvér amerických firiem, naprogramovaný indickými programátormi s aktívnou pomocou čínského hardvéru.

KÚPIŤ za 9

BANSKÁ ST A NICA  novinky  shop  publikácie  celý článok
10. jan. 2015