Simona Gottierová / rezidencia Edition BSC / apríl 2024

Simona Gottierová (1991) absolvovala magisterské štúdium na VŠVU v odbore maliarstvo (pod vedením Klaudie Kosziby, 2018), bakalárske v ateliéri Kov a šperk (pod vedením Karola Weisslechnera, 2016). V súčasnosti žije a tvorí v malej obci v strednej časti Slovenska – Špania Dolina. Primárne pracuje s objektom, hoci jej výstupy často expandujú do multimediálnych inštalácií s performatívnym potenciálom. Jadrom umeleckého skúmania je pýtanie sa na možnosti nášho vnímania a zažívania sa v kontakte so svetom – hmotou, ktorá je všade okolo. Vyzýva k dôvere v prvotnú informáciu a jej vnímanie skôr, ako začneme artikulovať a pomenúvať to, čo prežívame. Pracuje s materiálmi, ktoré nesú kvality živosti – sú mäkké, hrejivé, krehké, premenlivé, a tak zrkadlia našu vlastnú telesnosť a vnútorné prežívanie. Na fenomény dnešnej doby ako je technologizácia či odpojenie sa (od seba, tela, vzťahov, okolia), autorka reaguje prinášaním potenciálu blízkosti, pomalosti, sprítomnenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
10. apr. 2024