Lucia Žatkuliaková / rezidencia / jún 2021

Lucia Žatkuliaková (1989) je mladá slovenská ilustrátorky, ktorá sa od skončenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér ilustrácie a grafiky Dušana Kállaya) venuje najmä detskej ilustrácii. Pracuje najmä s tabletom a kresby vytvára v elektronickej podobe. Príležitostne tiež píše vlastné texty.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. jún. 2021

Dominik Hlinka, katalóg

Projekt Dominika Hlinku, ktorý dokumentuje tento útly katalóg, vznikol v jarných mesiacoch roku 2020, počas piatich týždňov strávených v umeleckej izolácii. Svet stál na začiatku dlhej, vlečúcej sa a opakujúcej pandemickej krízy potácajúcej sa v opakovaných lockdawnoch. Hlinkovo racionálne rozhodnutie odstrihnúť sa od sveta tam vonku a naplno sa ponoriť do intenzívnej práce v ateliérovom prostredí rezidenčného centra Banská Stanica vyústilo do série nových malieb, ktoré sprevádzali prípravné kresby kriedou na zelenú plochu školskej tabule. Výpočty, poznámky, komplikované skice niečoho väčšieho, ktoré autor počas celého pobytu dopĺňal a prepisoval naznačujú, že sme sa (my jednotlivci) ešte nevzdali… Ešte stále pracujeme na prepočtoch, hľadáme správny vzorec pre lepší koniec tohto príbehu.
Rezidenciu autora a vydanie katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  shop  publikácie  celý článok
12. máj. 2021

Juraj Rattaj / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
03. máj. 2021

Palo Fabuš / rezidencia / máj-október 2021

6 mesiacov bol Palo Fabuš aktívnou súčasťou prostredia našej organizácie na treťom poschodí. Na svojich nových autorských textoch a online prednáškach mohol pracovať aj v najtvrdších fázach lockdawnu. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika, mediálne štúdie a filozofiu a vo svojich textoch, prednáškach sa zameriava na vzťah ICT k vývoju kultúrnych hodnôt, postojov, vnímaniu času. Je alebo bol redaktorom a šéfredaktorom časopisov.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. máj. 2021

Denis Kozerawski a Paula Malinowska / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. máj. 2021

Nič sa nezmenilo, nič nie je rovnaké / výstava / 29.4. 2021

24 hodinová výstava Danice Pištekovej a Michaely Vrbkovej predstavuje ich najnovšie práce, ktoré vznikli počas rezidencie Izolácia v mesiaci apríl 2021.
Výstava je podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
29. apr. 2021

Danica Pišteková / rezidencia / apríl 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. apr. 2021

Michaela Vrbková /rezidencia / apríl 2021

Michaela Vrbková (1987) je mladá autorka žijúca v Prahe. Absolventka Ateliéru maľby na Fakulte výtvarných umení v Brne sa venuje najmä prísnej, konštruktivistickej a geometrickej maľbe a kresbe, ktorú z papiera rada a často expanduje do priestoru a materiálu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. apr. 2021

Adam Turzo / rezidencia / marec 2021

Adam Turzo je čerstvým absolventom Ateliéru kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umení Technickej univerzity v Brne. V rámci rezidencie pracoval v grafickej dielni na experimentálnych tlačiach, využívajúc najmä recyklované linoleum a tlač z výšky.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. mar. 2021

Zuzana Vernerová / rezidencia / marec 2021

Zuzana Vernerová vyštudovala dejiny umenia na Masarykovej univerzite v Brne a popri teórii sa čoraz častejšie začala venovať fotografovaniu. Počas rezidencie pracuje na sérii digitálnych fotografií, ktorých prepája fenomén izolácie, priestorového uzamknutia a limitácie.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. mar. 2021

Marek Cina / rezidencia / február 2021

Marek Cina (1987) sa venuje voľnej grafike, ilustrácii ale aj grafickému dizajnu a maľbe. V rámci mesiac trvajúcej rezidencie pracoval na sérii grafických listov.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
24. jan. 2021

13. (ne)sezóna / 2021

Plánujete si rok 2021? Viete si ho predstaviť stráviť nejaký čas v Štiavnici? Chcete pracovať na novom diele? Alebo dokončiť rozpracované? Potrebujete atelier? Kľud? Tak ako v hoteloch nie sú 13. poschodia, lebo v izbách na nich nechce nikto bývať, tak ako neobľubujeme piatky 13teho, aj našu 13tu sezónu v roku 2021 rušíme. Nie kôli poverčivosti ale únave. Priestor, ktorý sme vytvorili však nechceme nechať 12 mesiacov prázdny! Preto sa obraciame na širokú umeleckú obec, na umelcov, umelkyne, kurátorov, kurátorky, spisovateľov, spisovateľky, hudobníkov, hudobníčky. Ak hľadáte v roku 2021 miesto kde chcete minimálne 1 mesiac / maximálne 3 mesiace tvoriť a žiť za príspevok na činnosť kontaktujte nás!


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. jan. 2021