Dominik Hlinka, katalóg

Projekt Dominika Hlinku, ktorý dokumentuje tento útly katalóg, vznikol v jarných mesiacoch roku 2020, počas piatich týždňov strávených v umeleckej izolácii. Svet stál na začiatku dlhej, vlečúcej sa a opakujúcej pandemickej krízy potácajúcej sa v opakovaných lockdawnoch. Hlinkovo racionálne rozhodnutie odstrihnúť sa od sveta tam vonku a naplno sa ponoriť do intenzívnej práce v ateliérovom prostredí rezidenčného centra Banská Stanica vyústilo do série nových malieb, ktoré sprevádzali prípravné kresby kriedou na zelenú plochu školskej tabule. Výpočty, poznámky, komplikované skice niečoho väčšieho, ktoré autor počas celého pobytu dopĺňal a prepisoval naznačujú, že sme sa (my jednotlivci) ešte nevzdali… Ešte stále pracujeme na prepočtoch, hľadáme správny vzorec pre lepší koniec tohto príbehu.
Rezidenciu autora a vydanie katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


vydavateľ: Štokovec, priestor pre kultúru 2021
grafická úprava: Palo Bálik
úvodný text: Zuzana Bodnárová
fotografie: Nico Krebs, Vanda Mesiariková
náklad: 300 ks
Rezidenciu autora a vydanie katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  shop  publikácie 
12. máj. 2021