Ihla, ruka, srdce, hlava IV / 31.12.2019 - 20.3.2020

Koniec roka vždy iniciuje aj istú mieru rekapitulácie. V priestore Display BSC sa stretávame v posledný deň v roku už po štvrtý raz. Tradične tu verejne uvádzame výber z najnovších prác na papieri, grafík, ktoré vznikli v uplynulých 12 mesiacoch v grafickej dielni pod značkou EDITION BSC. Skratka BSC odkazuje aj tu na domovskú platformu rezidenčného centra Banská St a nica Contemporary, ktorá od roku 2009 organizuje rezidenčné tvorivé pobyty, sympóziá, výstavy.
Ihla, ruka, srdce, hlava s poradovým číslo IV zastrešuje aktuálne päticu autorských prístupov. Do Banskej Štiavnice sme počas roka 2019 prizvali negrafikov, autorov pre ktorých práca v grafickej technike suchá ihla bola výzvou prekročenia vlastných zaužívaných postupov aj stereotypov. Lucia Gašparovičová, vyštudovaná šperkárka s konceptuálnym premýšľaním, Karol Weisslechner architekt, dizajnér a šperkár, Juraj Kollár venujúci sa maľbe, Marek Meduna vynikajúci kresliar a maliar z Prahy a napokon legenda slovenskej karikatúry Fedor Vico pracovali v priestore grafickej dielne BSC na treťom poschodí školskej budovy v centre mesta, kam sa Banská St a nica na jeseň 2018 presunula z periférie Štiavnice.
Projekt EDITION BSC, ktorý výstava reflektuje, aj v roku 2019 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Približne 35m2, v ktorých sme zorganizovali od leta 2015, sedemnásť autorských výstavných projektov pod titulom Display BSC dnes vyčerpalo svoje možnosti. V priestore bez väčších architektonických zásahov (nutnej rekonštrukcie) sme vždy hútali nad tým ako skryť elektroskriňu v jednej z výstavných miestností (a tŕpnli či nám muzejný elektrikár nevyčistí žalúdok, že sa k skrini nevie dostať), ako sa zmieriť s osvetlením zo socializmu, ktoré hádže nekontrolované „autorské“ tiene na každú zo stien, povzbudzovali sa, aby sme nestratili nervy pri vŕtaní do nevyspytateľnej steny s neistým povrchom atď. Svoje možnosti sme vyčerpali aj pri snahe komunikovať výstavnú činnosť s inštutúciou, ktorá nám ponúkla priestor realizácie. Výstavu si vymyslíme, nájdeme finančné zdroje, priestory vymaľujeme, diela nainštalujeme, pozvánky vytlačíme a rozošleme a vernisáž si užijeme. A potom tŕpneme aby štatistika galérie nevykázala menší počet návšteníkov ako minulý rok. Po 5tich rokoch odchádzame ako nechcenné dieťa od rodičov, ktorí sa nevedia zmieriť so súčasnými nárokmi svojich ratolestí, nevedia im pomôcť, stále krčia ramenami, že im nerozumejú, otŕčajú prázdne peňaženky a neustále lamentujú, že ani na krúžky ani na oblečenie svojich ratolestí nemajú žiadne drobné. Dokonca ani na rodičovské združenia nechodia, aj keď pozvánku starostlivo vydizajnovanú dizajnérom Palom Bálikom dostanú priamo na stôl.
Po rokoch odcházame a pozeráme sa na fotoalbum z jednotlivých výstav, vernisáží. Nekonali sa ako bolo v Galérii Jozefa Kollára ešte do roku 2015 tradíciou v skorých popoludňajších hodinách. Veď kto by chodil na vernisáž o 15tej? Len tí, čo to majú v náplni práce… možno preto na tie naše vernisáže neprišla tá časť miestnej komunity, ktorej ospalosť až letargia inštitúcie roky vyhovovala a vyhovuje stále.
Ale čas ani progres v umení sa zastaviť nedá a nájdu si svoju cestu aj napriek tomu, že odcházame my a odchádza aj vedúca galérie. Galérii Jozefa Kollára želáme do roku 2020 veľa energie.

Team Banskej St a nice ďakuje vedúcej galérie Ivete Chovanovej za pozvanie k spolupráci s Galériou Jozefa Kollára, ktoré iniciovala v roku 2014 aj za jej podporu počas celej päťročnice.

Ihla, ruka, srdce, hlava IV.
Fedor Vico, Lucia Gašparovičová, Juraj Kollár, Marek Meduna, Karol Weisslechner
Otvorenie výstavy: 31.12.2019 o 12:00
Trvanie výstavy 31.12.2019 – 20.3.2020
Organizuje: Banská St a nica Contemporary
http://www.banskastanica.sk
Partner: Galéria Jozefa Kollára
Výstava je súčasťou celoročného programu BSC, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme

BANSKÁ ST A NICA  Display bsc 
29. dec. 2019