Comunite Fresca / október 2019

Šesť očí vidí viac ako dve. Marie Štindlová (*1990), Markéta Filipová (*1990) a Dana Balážová (*1989) sú mladé maliarky, absolventky Fakulty výtvarných umení v Brne. Práve tam sa stretli a počas šiestich rokov štúdia zblížili. Z priateľstva nakoniec vznikla aj profesná spolupráca a dnes fungujú ako umelecká skupina Comunite Fresca. Al fresco (z taliančiny znamená „na čerstvo“, „za čerstva“) je technika nástennej maľby zhotovenej do vlhkej omietky. Práve proces schnutia omietky determinuje možnosti jej výmaľby. Aj preto sa tejto technike hovorí že je náročná na čas a zručnosť maliara – autora. Minerálne pigmenty rozompleté vo vode alebo vápennej vode sa rýchlo nanášajú na čerstvú omietku. Vlhkosť zaručuje vsiaknutie do podkladu. Po vysušení povrchu môže autor maľbu korigovať už len čiastočne. Táto technika prešla v takmer nezmenenej podobe celými dejinami umenia od Starovekého Grécka, cez umenie Európy, Ázie, Číny. Skupina Comunite Fresca ju používa ako základ pre vlastné abstraktné obrazy, ktoré realizuje tak v interiéroch ako aj na fasádach domov súkromných či verejných. Kontext miesta realizácie sa stáva pre autorky zásadným. Aktuálne je Comunite Fresca medzi finalistami Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách, ocenenia pre mladého umelca/umelkyňu, ktoré je paralelou našej Ceny Oskára Čepana. V Banskej Štiavnici v rámci rezidenčného pobytu EDU AIR počas jesenných, októbrových dní autorky vytvoria fresku v stavebnej štruktúre jedného zo štiavnických domov, ktorý čaká na rekonštrukciu. Strojovňa na Zigmunšachte – dom postavený pre vodnostĺpcový stroj pri šachte Žigmund je architektonickou štruktúrou, ktorou prerastá príroda, cez okná prefukuje student vietor. Na toto miesto autorky neprichádzajú s detailnými skicami, nechávajú sa osloviť atmosférou, historickým kontextom aj okolím. Rezidenciu organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom rezidencie Comunite Fresca je antikvariatik.sk.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. okt. 2019