Luboš Svoboda / rezidencia / august 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Mon 02 Aug 2021

Milan Houser / rezidencia / august 2021

Milan Houser (1971) je český vizuálny umelec. Žije v Brne. Pri tvorbe pracuje najmä s lakom a farbou, ich možnosťami, limitmi, správaním sa. Jeho maľby, menšie či väčšie sochárske objekty pokrývajú raz starostlivo inokedy divoko nalievané vrstvy lesklého laku, do ktorého primiešava farebné pigmenty či namleté kovové častice. Na výsledok svojho laborovania čaká dlhé mesiace. Lak schne, ohýba sa, vyfarbuje sa, kvapká, vytvára hĺbku. Milan Houser bol vôbec prvým rezidentom, ktorý Banská Stanica hostila v roku 2010. Po 11 rokoch sa k nám vracia a to rovno do grafickej dielne, kde vznikajú jeho prvé grafické práce.


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Sun 01 Aug 2021

Galéria DOMA, katalóg

Je to niečo ako kartová hra. Z jednej strany formát obrázku, reprodukcie diela, z druhej textové info, podivné správy informujúce o dianí vo svete v skorú jar roku 2020. Čas prebúdzajúcej sa krízy v znamení vírusu, ktorý nám poprehadzoval programy, plány aj ilúzie o bezpečnom mieste na život.
Katalóg Galérie DOMA, ktorá vznikla náhle na základe novej skúsenosti sme poskladali do formátu kariet, ktorých počet sa môže časom navyšovať. Zadnú stranu vypĺňa text – výber z titulov správ, ktoré sme denne nedočkavo hltali. S odstupom niekoľkých mesiacov sa nám mnohé z nich môžu zdať vymyslené, prehnané, bizardné.
Projekt Galérie DOMA a vydanie katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications  whole story
Sun 11 Jul 2021

4AM Fórum pre architektúru a médiá / rezidencia / júl 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency 
Thu 01 Jul 2021

Imrich Vanek: Súkromné a verejné / výstava / Východoslovenská galéria Košice

VÝSTAVA V KURÁTORSKEJ KONCEPCII ZUZANY BODNÁROVEJ A SVATOPLUKA MIKYTU PREDSTAVUJE TVORBU IMRICHA VANEKA.
Imrich Vanek (1931 – 2015) bol slovenský sochár pracujúci najmä v médiu keramiky. Modelovanie z hliny sa stalo pre 20ročného Vaneka formou arteterapie, po vážnom úraze (železničná havária v januári 1952), ktorá prerástla do hlbšieho záujmu a vyústila do prihlášky na umeleckú školu. Do Ateliéru keramiky a porcelánu prof. Otta Eckerta na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej nastúpil v roku 1956. Po štúdiu sa zamestnal v Rakovníckych keramických závodoch, kde nasledujúce 3 desaťročia realizuje (v spolupráci s architektami vďaka tzv. Hlave V.) veľkoformátové, keramické steny pre novovznikajúce kultúrne a obchodné centrá. Od roku 1989 monumentálnu tvorbu nahrádza práca ateliérová – komorná.


BANSKÁ ST A NICA  news  archive  whole story
Tue 29 Jun 2021

Peter Sit / rezidencia / jún 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency 
Tue 08 Jun 2021

Katarína Poliačiková / rezidencia / jún 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency 
Mon 07 Jun 2021

Lucia Žatkuliaková / rezidencia / jún 2021

Lucia Žatkuliaková (1989) je mladá slovenská ilustrátorky, ktorá sa od skončenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér ilustrácie a grafiky Dušana Kállaya) venuje najmä detskej ilustrácii. Pracuje najmä s tabletom a kresby vytvára v elektronickej podobe. Príležitostne tiež píše vlastné texty.


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Tue 01 Jun 2021

Dominik Hlinka, katalóg

Projekt Dominika Hlinku, ktorý dokumentuje tento útly katalóg, vznikol v jarných mesiacoch roku 2020, počas piatich týždňov strávených v umeleckej izolácii. Svet stál na začiatku dlhej, vlečúcej sa a opakujúcej pandemickej krízy potácajúcej sa v opakovaných lockdawnoch. Hlinkovo racionálne rozhodnutie odstrihnúť sa od sveta tam vonku a naplno sa ponoriť do intenzívnej práce v ateliérovom prostredí rezidenčného centra Banská Stanica vyústilo do série nových malieb, ktoré sprevádzali prípravné kresby kriedou na zelenú plochu školskej tabule. Výpočty, poznámky, komplikované skice niečoho väčšieho, ktoré autor počas celého pobytu dopĺňal a prepisoval naznačujú, že sme sa (my jednotlivci) ešte nevzdali… Ešte stále pracujeme na prepočtoch, hľadáme správny vzorec pre lepší koniec tohto príbehu.
Rezidenciu autora a vydanie katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications  whole story
Wed 12 May 2021

Juraj Rattaj / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Mon 03 May 2021

Palo Fabuš / rezidencia / máj-október 2021

6 mesiacov bol Palo Fabuš aktívnou súčasťou prostredia našej organizácie na treťom poschodí. Na svojich nových autorských textoch a online prednáškach mohol pracovať aj v najtvrdších fázach lockdawnu. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika, mediálne štúdie a filozofiu a vo svojich textoch, prednáškach sa zameriava na vzťah ICT k vývoju kultúrnych hodnôt, postojov, vnímaniu času. Je alebo bol redaktorom a šéfredaktorom časopisov.


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Sat 01 May 2021

Denis Kozerawski a Paula Malinowska / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  news  residency  whole story
Sat 01 May 2021