Ľubomíra Ch. Sekerášová / rezidencia / september-október 2021


Ako si využila túto rezidenciu? Na čom si tu v Banskej Štiavnici pracovala/pracuješ ?
„Pracovala som na ďalšej výstave, ktorá bude v marci, ale hlavne som vymýšľala a čítala knihy. Využila som túto rezidenciu aj tak rekreačne, dosť som si tu oddýchla. Myslela som si, že tu budem viac makať. Ale vymyslela som tú budúcu výstavu – napísala som koncept a už viem ako bude vyzerať, už na nej len pracujem. A ešte som tu robila monotypie, ktoré som už dávno nerobila, takže som bola rada.“

Je pre tvoju prácu izolácia nejakým spôsobom prospešná? Ak áno, ako?
„Je prospešná, ale to sa netýka len korony, ja som bola v izolácii aj predtým, takže na tom až tak nezáleží. Nerada robím s niekým v miestnosti, radšej som sama, takže mne izolácia vyhovuje, lebo ma nič nerozptyľuje a umožňuje mi lepšie sa sústrediť a rýchlejšie premýšľať, takže áno, izolácia je pre mňa veľmi prospešná.“

Koronakríza narušila asi všetky naše istoty. Predstavuje pre teba ako umelkyňu aj nejaké nové výzvy alebo pozitíva? Ak áno, aké?
„V podstate nejaké nové výzvy sa udiali len kvôli tomu že som sa kvôli korone musela prisťahovať z Prahy domov, čiže bolo pre mňa výzvou byť na Slovensku a riešiť si tu maľby, a od toho sa odvíjajú aj nejaké nové príležitosti. Ale inak sa ma to skoro vôbec nedotklo.“

Začala si vnímať počas zmenenej situácie súvisiacej s koronou veci v inom svetle? Ako sa tento koronový čas premietol do tvojej umeleckej praxe? Naučil ťa niečo?
„Vnímam že sú ľudia taký pohádanejší, a že je dosť rozšírená agresia, na to som citlivá. Ale v mojej tvorbe sa to nejak neodzrkadlilo, lebo je príliš osobná a čerpám v podstate len zo svojich zážitkov a zo seba, a vymedzujem sa takým veciam ktoré ma nebavia alebo ktoré vo mne vyvolávajú zlé pocity. Keď to začalo, tak to bol dosť veľký skok. Zrazu po pár rokoch som bola doma a to bolo pre mňa šokujúce, pretože som dlhé roky čerpala z detských spomienok a zrazu som sa ocitla na tých miestach takže vznikali také čudné diela a texty ktoré som si popri tom písala. Ale nezačala som maľovať niečo iné, skôr som nadväzovala na predchádzajúce práce.“

Čo by si odkázala nasledujúcej generácii umelcov, ktorí nebudú mať skúsenosť zo života pred koronou?
„Asi že majú veľa makať, ale to aj bez korony. Odkázala by som im jedine to, že treba robiť na svojich prácach a venovať tomu najviac času ako sa len dá. Najviac času. Za každú cenu, ak ich to baví. Proste nech si makajú, nezáleží na tom aký vírus príde, lebo určite prídu aj horšie pandémie, tak nech si zvykajú na samotu, to je aj tak ozdravujúca vec, byť sám a pracovať…“

BANSKÁ ST A NICA  news  residency 
Wed 01 Sep 2021