From 0 To O (You had to know) / Katarína Hrušková a Peter Puklus

Katarína Hrušková a Peter Puklus: From 0 To O (You had to know)
fotografie: Katarína Hrušková a Peter Puklus
text v anglickom jazyku: Katarína Hrušková
grafický dizajn: Chan-Young Ramert
typo: OCR-B, Futura
vytlačené v Devín Printing House / Slovensko
prvé vydanie
mäkká väzba
rozsah: 100 strán / 38 čierno bielych a 58 farebných
veľkosť knihy: 15,5cmx20,4cm
náklad: 400 ks
vydavateľ: Štokovec, Publishing House 2016
ISBN: 978-80-89587-18-6
Vydanie knihy finančne podporil Fond na podporu umenia

BUY for 15

BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications 
Wed 01 Feb 2017

Special Edition HOMO VIATOR, Svätopluk Mikyta / kniha a autorský ofset

Kniha HOMO VIATOR + autorský, signovaný ofset (29,8 × 22,5cm).

BUY for 50

BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications 
Thu 15 Dec 2016

HOMO VIATOR Svätopluk Mikyta

Homo Viator je rekonštrukciou 5 kníh, ktoré počas takmer 20 rokov podrobil umeleckej dekonštrukcii slovenský vizuálny umelec Svätopluk Mikyta . Viac ako stovka prekresieb sa po vyňatí z kníh, vystavení v galériách, dostáva naspäť do knižnej podoby a to v čo najvernejšej forme (originálna veľkosť, pôvodné umiestnenie).Texty: Jan Zálešák, Fedor Blaščák, Barnabás Bencsik
30,5 × 23,5 cm
175 strán s reprodukciami
16 strán textu
pevná väzba
ISBN 978–80–89587-11-7

BUY for 33

BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications 
Thu 15 Dec 2016

Zvláštnosť každodenného bytia / Ivana Palečková

Projekt predstavuje výber z bohatého fotoarchívu mladej autorky, ktorá fotografovanie svojho najbližšieho okolia, navštívených miest a zažitých situácií považuje za prirodzený doplnok svojej kreatívnej profesie dizajnérky. Kniha je vizuálnou esejou, ktorej slová (fotografie) môže divák podľa vlastnej chuti „prehadzovať“ a vytvárať si nové, vlastné súvetia (fotodiptychy, fototriptychy).

BUY for 11

BANSKÁ ST A NICA  news  shop  publications  whole story
Mon 14 Dec 2015

RESET 2015 / XI. Trienále malého objektu a kresby / katalóg

RESET je akcia alebo signál, ktorý rýchlo ukončí chod doterajšieho systému a naštartuje ho znovu od začiatku. Podtitul výstavy v priestore Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici naznačuje snahu o nové zadefinovanie smerovania prehľadového skupinového projektu, ktorá má za sebou mnohoročnú tradíciu.
Katalóg k výstave 37 súčasných umelcov má formu novín v grafickej koncepcii štúdia The Rodina.
Trvanie výstavy: 19.06.-09.08.2015
Projekt sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR.

BUY for 2.50

shop  publications  whole story
Fri 19 Jun 2015

Enema / Palo Čejka, Jan Čumlivski and Tomáš Klepoch

ENEMA / A Guide to Earthling Methods

BUY for 65

shop  publications  whole story
Sat 06 Jun 2015

Gained Spaces / Lucia Papčová

13 fotografií tvoria jadro knihy Gained Spaces (Vydobyté priestory), ktorá je výstupom rezidencie Lucie Papčovej, ktorú absolvovala v mesiaci november 2013 v priestore Banská St a nica.

BUY for 20

shop  publications  whole story
Wed 06 May 2015

Real Fire on a Fake Hotel / Katarína Hrušková

Audio projekt Kataríny Hruškovej, ktorý vytvorila počas rezidencie v Brooklyn Langer Residency v New Yorku v mesiaci november 2014 vydávame vo forme singla v náklade 35ks.
Grafická spolupráca: Palo Bálik
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry SR.

BUY for 55

shop  publications 
Thu 12 Mar 2015

Zatepľovanie / Martin Kochan

Martin Kochan je sochár, aktivista, performer, fotograf, športovec a fanúšik zdravej výživy. Žije a tvorí v Trnave. V roku 2013 absolvoval mesačnú rezidenciu v rezidenčnom centre PROGR vo Švajčiarsku. Katalóg v grafickej úprave Jana Čumlivskeho prezentuje výber prác, ktoré vznikli počas tohto pobytu. Forma katalógu umožňuje vytrhnúť si ľubovoľný z listov a vytvoriť si vlastnú výstavu prác autora doma.

BUY for 8

shop  publications  whole story
Thu 22 Jan 2015

Keep Smile / The Rodina

K. E. E. P . S. M. I. L. E. is a permanent monument to the heroic labour of the young generation which gathered together under the leadership of the God of the Internet, the loyal son of neoliberal capitalism. The 17.5 GB of data were created during a single hour by American corporate software, programmed by Indian programmers and actively facilitated by Chinese hardware.

BUY for 12

shop  publications  whole story
Sat 10 Jan 2015

Beobachter / Matthias Beckmann

Kniha, kreslený cestopis po kultúrnom Slovensku, obsahuje 76 kresieb, ktoré vytvoril počas cestovnej rezidencie nemecký umelec Matthias Beckmann. V mesiaci jún 2013 precestoval najdôležitejšie kultúrne destinácie na celom Slovensku. Knihu v grafickej úprave Pala Bálika dopĺňa esej od slovenského spisovateľa Michala Hvoreckého a denník autora.
vydavateľ: Štokovec, priestor pre kultúru

BUY for 20

shop  publications  whole story 0 Comments
Thu 06 Mar 2014

Žár / Jan Čumlivski

od apríla 2016 o 5 Euro lacnejšia
Autorská kniha Žár je novodobá kovbojka zasadená do 90tych rokov minulého storočia.
Udalosti, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou mohli udiať aj v regióne s atribútmi Stredného Slovenska rozdeľuje Čumlivski do troch častí. Všetky zjednocuje motív zrkadla, ktoré má schopbosť uchovávať informácie. Textovú časť autor dopĺňa ilustráciami /grafiky, akvarely, kresby.
vydavateľ: Štokovec, priestor pre kultúru

BUY for 11

shop  publications  0 Comments
Mon 24 Feb 2014