Od jesene 2018 v nových priestoroch

od jesene 2018 na novej adrese: ul. A.Gollnerovej-Gwerkovej 6, Banská Štiavnica, Slovensko
Už pár mesiacov po presunutí pracovných ateliérov zo železničnej stanice na novú adresu, je jasné, že toto sťahovanie aktivitám Banskej St a nice prospieva. Na treťom poschodí, v celku banálnej školskej budovy bez šarmu z konca 90-tych rokov sa už v plnom prúde pracuje na nových veciach. Svoj permanentný autorský ateliér tu našli umelci, ktorí v regióne dlhodobo žijú (Lucia Tkáčová, Nico Krebs a Svätopluk Mikyta) a umelci, ktorí tu prichádzajú v rámci rezidenčných pobytov. V prízemí z bývalých šatní vznikol poloverejný priestor PARTER BSC, ktorý ponúka možnosť interakcie umenia s divákom. Po 10 rokoch improvizácie na stanici získala adekvátne priestorové zázemie aj grafická dielňa, v ktorej pravidelne realizujeme grafické edície, ktoré Banská St a nica začala intenzívne produkovať od roku 2016 pod značkou EDITION BSC. Banská St a nica funguje na novej adrese vďaka partnerstvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. V roku 2019 boli aktivity Banskej St a nice súčasťou projektu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019. Naším susedom a partnerom v revizalizácii budovy aj jej okolia je súkromná škola Bakomi, ktorá sídli na prvom a druhom poschodí. Zastrešenie umenia, kultúry a vzdelávania vnímame ako dôležitú výzvu do budúcnosti, ktorá môže priniesť zaujímavé interakcie.


the space  culture school 
Sun 02 Sep 2018

Kultúrna stanica

od leta 2009 do jesene 2018 bola Banská St a nica v priestoroch železničnej stanice na ul. Trate mládeže 7, Banská Štiavnica, Slovensko

časti projektu: – ateliérové zázemie a ubytovanie pre umelcov – galéria v čakárni – predaj vlakových lístkov a informácie – mobilný obchod s knihami, časopiseckou produkciou a originálmi – pre členov klubu káva a čaj do vlaku
Prvé desaťročie sa všetko točilo okolo železničnej stanice. Monumentalita staničného objektu ako koncovej budovy na tzv. Trati mládeže sa odkazovala skôr do minulosti, kedy bol objekt plný života a cez jej čakáreň sa denne premleli stovky cestujúcich. Od leta 2009, počet vlakov aj ich vyťaženosť klesal. Aj napriek tomu sa tu podarilo vytvoriť periférnu kreatívnu oázu, živý ateliér, grafickú dielňu aj jednoduché ubytovanie. V lete sa čakáreň menila na veľký workshop, umelci často informovali o odchode vlakov, meškaniach, vyhľadávali prípoje, cestujúci sa motali okolo stolov, kde vznikalo niečo čomu sa snažili porozumieť. Umelci si tu vypočuli prvé kritiky, či je to pekné, či nie. Pre čelnú stenu čakárne, priamo na mieste, každý rok vznikalo nové umelecké dielo. Rozmermi 8×9m bolo výnimočným počinom. Cestujúci mohli pri práci pozorovať Erika Šilleho, Andreja Dúbravského, grafické štúdio The Rodina, Františka Skálu, Ruda Sikoru a ďalších. Pôsobenie umelcov v sebe prepájalo tvorbu a istú formu ochrany stanice. Umenie ako výstraha pred vandalmi, ktorých sa podarilo za 10 rokov z areálu úplne vytlačiť. Čo bude so stanicou teraz, keď sa umelci sťahuju do centra mesta je otázne.


the space  culture centre 
Sat 01 Feb 2014

Odchody vlakov zo stanice Banská Štiavnica

Naše občianske združenie od 1.9.2011 do 1.9.2017 realizovalo okrem kultúrnych a umeleckých aktivít v priestore železničnej stanice Banská Štiavnica aj predaj cestovných lístkov. Celých 6 rokov sme sa s Vami stretávali nie len na vernisážach výstav ale aj za okienkom pokladnice. Od 1.9.2017 sa bohužial železnice rozhodli zrušiť tarifný bod Banská Štiavnica a pokladnicu zatvoriť. Cestovné lístky si tak budete môcť kúpiť cez internet, formou sms alebo priamo pri nástupe do vlaku.
Od 1.9.2018 s našimi aktivitami opúšťame priestor stanice a sťahujeme sa do centra Banskej Štiavnice.

O význame vlakovej dopravy pre región sa venujeme v textoch a štatistikách na našom blogu banskastanica.blog.sme.sk

Aktuálny cestovný poriadok s odchodmi a príchodmi vlakov je dostupný online tu: cestovný poriadok


the space  trains 
Tue 30 Aug 2011

History of the space

Množstvo fotografií a iných artefaktov z obdobia budovania železničnej trate tvorí digitálny archív, ktorý čaká na historickú ale aj umeleckú interpretáciu. Fotografie nám poskytli pamätníci stavby Trate mládeže a ich rodinní príslušníci. Ďakujeme.


the space  history of the place 
Sun 17 Oct 2010