Imrich Vanek: Súkromné a verejné / výstava / Východoslovenská galéria Košice

VÝSTAVA V KURÁTORSKEJ KONCEPCII ZUZANY BODNÁROVEJ A SVATOPLUKA MIKYTU PREDSTAVUJE TVORBU IMRICHA VANEKA.
Imrich Vanek (1931 – 2015) bol slovenský sochár pracujúci najmä v médiu keramiky. Modelovanie z hliny sa stalo pre 20ročného Vaneka formou arteterapie, po vážnom úraze (železničná havária v januári 1952), ktorá prerástla do hlbšieho záujmu a vyústila do prihlášky na umeleckú školu. Do Ateliéru keramiky a porcelánu prof. Otta Eckerta na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej nastúpil v roku 1956. Po štúdiu sa zamestnal v Rakovníckych keramických závodoch, kde nasledujúce 3 desaťročia realizuje (v spolupráci s architektami vďaka tzv. Hlave V.) veľkoformátové, keramické steny pre novovznikajúce kultúrne a obchodné centrá. Od roku 1989 monumentálnu tvorbu nahrádza práca ateliérová – komorná.


Médium keramiky zažíva na umeleckom poli nebývalý boom. V čase zahltenia digitálnym obsahom sa javí práca s hlinou ako efektívna forma psychohygieny. Haptický kontakt, ušpinené ruky, vláčnosť prírodniny stimulujú ľudské receptory. Príklon k novej materialite a hľadanie strateného fyzického kontaktu vyvažuje únavu zo skrollovacieho efektu konzumácie informácií. Imrich Vanek hlinou žil v „analogových časoch“ keď ešte nebola „cool“ a na rozdiel od autorov a autoriek kolaborujúcich s týmto pra-materiálom dnes, musel neustále obhajovať jej suverénne postavenie v rámci iných umel. postupov. Československá umenoveda ho často kritizovala za príliš maliarske – nekeramické narábanie s glazúrou, divokú modeláciu, ambicióznu snahu vyrovnať sa sochárom či maliarom. Dnes už nie je nutné obhajovať kvalitu jeho tvorby, chýba však jej odborná kontextualizácia, archivácia a ochrana.

kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
hostia: Hynek Alt a Illah Van Oijen (fotografia)
spolupráca: Katarína Kučerová Bodnárová (archív), Palo Pekarčík (film), N/A Benjamín Bradňanský a Vít Halada (architektúra výstavy)
sprievodný program k výstave: Milan Kolcun (komentovaná prehliadka v uliciach Košíc), Šárka Svobodová a Jaromír Sedlák (prednáška o dome Imricha Vaneka), Andrea Čepiššáková (keramický workshop)
produkcia za VSG: Michal Štofa
grafický dizajn za VSG: Jozef Tušan
Výstavu organizuje Banská St a nica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Špeciálne poďakovanie za podporu a spoluprácu patrí dedičom pozostalosti Imricha Vaneka bez ktorých by výstava nemohla vzniknúť.
fotodokumentácia výstavy: Tibor Czitó

BANSKÁ ST A NICA  news  archive 
Tue 29 Jun 2021