Svätopluk Mikyta / konár, hniezdo, soľ a obraz / 13.1.- 4.2.2024

Vznik diel podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.
Výstava v galérii PARTER BSC potrvá do 4.februára 2024 a je otvorená vždy v piatok a sobotu od 17:00 do 19:00.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
07. jan. 2024

Barbora Kachlíková / HAPPINESS IS NOT THERE. IT’S IN YOU! / 28.5. - 7.7.2023

Výstavný projekt českej vizuálnej umelkyne Barbory Kachlíkovej s názvom HAPPINESS IS NOT THERE. IT’S IN YOU! predstavuje výsledky jej dvojmesačného rezidenčného pobytu v priestore Banská St a nica. Séria abstraktných malieb je inšpirovaná vzťahom človeka a dravcov, ktorých autorka pozorovala počas návštev školy v Štiavnických Baniach, kde je starostlivosť o zvieratá, najmä dravé vtáky, súčasťou vyučovacích osnov. Základná škola Maximiliána Hella je oficiálnym partnerom rezidencie.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
24. máj. 2023

Adam Turzo / Specimens / 8.4. - 14.5. 2023

Adam nezbiera kamene. Adam zbiera sklo. Adam taví sklo. Adam napodobuje kamene. Adamove kamene nenájdeme v prírode, tak isto ako v prírode nenájdeme Adamove umenie. Adamove kamene sú SPECIMENS. Špeci.
V Adamovej tvorbe sa často objavuje motív fúzie organického a neživého, trvanlivého a netrvanlivého materiálu. Touto fúziou akoby napodobňoval špecifické prírodné – chemické a fyzikálne procesy mutácie telies do kvázi-mimikier. Jeho tvorba je orientovaná v zásade spracovávaním technického materiálu a v procesoch samotnej výroby sa dotvára ich príbeh.

Kurátor: Tomáš Moravanský
Technická spolupráca: Lubomír Šurýn
Partneri projektu sú: Banská St a nica Contemporary, INSTITUT INSTITUT


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
07. apr. 2023

Dominik Hlinka / Štiepenie / 28.1.-28.2.2023


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
28. jan. 2023

Nový verejný priestor na mape Banskej Štiavnice

Od jesene 2018 sa činnosť Banskej St a nice presunula z periférie mesta (železničná stanica) do centra (škola na ulici A.Gwerkovej-Gollnerovej 6). Okrem zázemia pre prácu sme vďaka podpore od Banskobystrického samosprávneho kraja získali aj priestor bývalých školských šatní, ktorý má predispozície stať sa miestom stretávania sa verejnosti. Je situovaný na prízemí v susedstve tenisového kurtu.
Po vyčistení priestorov od kovových segmentov – pozostatkov po skelente šatní, ktoré sme tu našli, po výmaľbe a odstránení starého linolea, po výmene elektroinštalácie a ďalších úpravách sa takmer 140m2 zmenilo na priestor, kde okrem workshopov organizujeme výstavy a stretnutia s divákmi. Premenu priestoru sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


PARTER BSC 
01. máj. 2022

Lucia Tkáčová: Vlákna strát / výstava v PARTER BSC

otvorenie výstavy: piatok, 25.február 2022 o 18:00
25. február — 15.májl 2022
otváracie hodiny galérie vždy v piatok a sobotu od 13:00 do 17:00
Vznik diel podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
23. feb. 2022

Stratený človek / výstava v PARTER BSC / 22.10-26.11.2021

vernisáž výstavy – piatok 22.10.2021 o 18:30
miesto: PARTER BSC
kurátorka: Lucia G.Stach
hlavný organizátor: JAMA Milana Adamčiaka
trvanie výstavy do 26.11.2021
otvorené vždy v štvrtok – piatok – sobota od 15:00 do 18:00
vstup voľný
Viacgeneračná medzinárodná výstava pracuje s geniom loci „vnútrozemia“ mesta a okolia Banskej Štiavnice a Banskej Belej, kde žil v posledných rokoch Milan Adamčiak a dnes je preto domovom JAMA (ne)festivalu, ktorý si ho každoročne pripomína. Projekt sleduje tému interakcie umelcov a umelkýň z rôznych oblastí umenia s inými ľuďmi, ako aj s meniacim sa svetom, v ktorom žijú. Vybrané diela a performancie spája skutočnosť, že je možné interpretovať ich ako kryptoautoportréty. Každé z nich inými prostriedkami pracuje s témou izolácie a ohrozenia, ale aj hľadania úniku, cesty von.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
17. okt. 2021

Nič sa nezmenilo, nič nie je rovnaké / výstava / 29.4. 2021

24 hodinová výstava Danice Pištekovej a Michaely Vrbkovej predstavuje ich najnovšie práce, ktoré vznikli počas rezidencie Izolácia v mesiaci apríl 2021.
Výstava je podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
29. apr. 2021

Panovníkov palác / výstava / 20.10.2020 - 30.1.2021

Život pri potoku v chatke na „predmestí“ Banskej Belej by sa dal čítať ako únik do divočiny, ako romatické spočinutie v náručí zelene a neskrotenej, neušľachtilej vegetácie na periférii záujmu chalupárov aj návštevníkov Banskej Štiavnice. Pre Milana Adamčiaka bol príbytok, kde prežil posledné roky svojho života sociálnym azylom, útočiskom a domovom. Úzkym chodníčkom lemovaným žihľavou chodili za autorom kurátori, kurátorky, priatelia, zberatelia. Diskonfort príbytku bez vymožeností bežného života autor úspešne vytesňoval a sám týchto pár metrov štorcových nazýval „Panovníkov palác“. Po smrti Adamčiaka nehnuteľnosť zmenila majiteľa. Ten k miestu ani osobe jedného z významných slovenských konceptualistov neprechováva žiadnu prehnanú emóciu. Plánovanou sanáciou sa chatka v priebehu roku 2021 stane minulosťou a zostane len v spomienkach všetkých nás, čo sme za Milanom chodievali. BSC iniciovala vytvorenie odliatku, akejsi posmrtnej masky charakteristickej fasády chatky Milana Adamčiaka. Do deviatich metrov štvorcových sochy so základnými funkčnými atribútmi domu (dvere, okno) vybudovaného z lokálnych zdrojov prepisujeme autentický tvar a materiál (drevo, šamotové tehly z továrne Dinas). Epoxydová forma je samostatným galerijným objektom, zároveň východiskom pre „stélu“ – (ne)pamätník, ktorú iniciátori projektu plánujú umiestniť v exteriéri. Výstavu a realizáciu galerijného objektu – odliatku Panovníkovho paláca sme mohli zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
20. okt. 2020

Nikola Ivanov / Remain in the Dark / 10.-20.10.2020

Remain in the Dark je úvodem dlouhodobějšího projektu, který se soustředí na kolonizaci noci, politický význam umělého osvětlení a dystopické plány eliminující tmu. První epizoda formou
sedmi příběhů, které jsou částečně inspirované skutečnými událostmi nebo postavami, představuje rozdílné historické způsoby nazírání na noční čas do začátku industrializace společnosti. Ukazuje noc jako zdroj mnoha pověr, strachu a iracionality, ale současně jako prostor úniku před denním dohledem či předsudky a nakonec i jako teritorium ovládnuté osvícenskou
logikou. Přes historickou perspektivu tématu video reflektuje stále aktuální otázky moci, kontroly, represe a diskriminace.

Výstava v galérii PARTER BSC je výsledkom rezidencie autora v priestore BSC a prezentuje najnovšie jeho práce. Partnerom výstavy sú Visegrad International Fund a Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
10. okt. 2020

Svätopluk Mikyta / Lockdown diary / PARTER BSC / od 17.3.2020

Keď sú galérie zavreté, kiná aj divadlá…Keď sú zavreté aj kaviarne a reštaurácie…Keď sú zavreté aj fitcentrá a obchody….Keď sme zavretí každí vo svojom domove.
Mikyta kreslí zavretý vo svojom ateliérovom prostredí a každú novú kresbu zverejňuje analogovo v okne zavretej galérie PARTER BSC. Výstava jeho denníkových kresieb je prístupná každému z pohľadu z vonku.
Procesuálny umelecký projekt reflektuje novú, doposiaľ nepoznanú realitu lockdownu, tématizuje izoláciu aj umeleckú slobodu ako formu jediného zmysluplného využitia času v období nového normálu.
z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
17. mar. 2020

346 / fotoprojekt / Vanda Mesiariková, Ester Šabíková a Ján Viazanička

Za komunitami, za ľuďmi z ulice aj kancelárií, sme počas roka 2019 vyslali trojicu umelcov: dve fotografky (Vandu Mesiarikovú a Ester Šabíkovú) a jedného fotografa (Jána Viazaničku). Mali jednoduchú úlohu. Odfotiť, čo najpestrejšiu skupinu ľudí a položiť im otázku, čo pre nich znamená kultúra.
Portréty v počte 346 kusov sa postupne objavovali na oficiálnej stránke Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 a v závere roka 2019 sme ich formou troch lightboxov odpremiérovali v galérii PARTER BSC. Termín vernisáže tesne pred Vianocami bol symbolickou príležitosťou pozvať všetkých 346 portrétovaných na jedno miesto a osobne im odovzdať fotografiu z projektu do ich vlastných rúk.

Výsledná kolekcia je obrazovou i textovou sondou – v ťažiarskej terminológii prieskumným vrtom. Síce prezentuje iba malú vzorku ľudí, ale z ich odpovedí sa dozvedáme, že aj tí najnenápadnejší obyvatelia mesta žijú svoje kultúrne životy. Ak nechodia do galérie, kina alebo na koncerty, venujú sa folklóru, športujú alebo čítajú si. Vnímajú nutnosť ochrany pamiatok, prírody a pestovania tradícií v rodine. Z mnohých odpovedí cítiť hlbší až filozofický vzťah k mestu. Vôbec pritom nevadí, že Štiavnica nie je pre mnohých rodným mestom. Vzťah k mestu je neraz vypestovaný aj prostredníctvom umenia a kultúry. Na záver štiavnického roka Almázie zisťujeme, že s obyvateľmi mesta a priľahlých obcí to nie je až také zlé. Sme síce z rôzneho cesta, ale spája nás všetkých (kultúrna) Štiavnica.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
01. dec. 2019