Jaroslav Sedlák a Šárka Svobodová / rezidencia / december 2018

Po presunutí našich pracovných priestorov do centra Banskej Štiavnice na III.poschodie bývalej dostavby gymnázia (september 2018) sme získali adekvátne zázemie pre prácu našich rezidentov. Každá z doteraz prázdnych tried našla svoju novú kreatívnu náplň. Rezidenti, ktorí do Štiavnice prichádzajú na mesiac a viac môžu v ateliéroch nerušene pracovať a individuálne vytvárať diela rôznej povahy.
Už v prvých týždňoch na novej adrese sme pocítili potrebu dostať pod novú strechu okrem pracovných priestorov aj verejne prístupné, prezentačné miesto, kde by mohli autori a autorky takmer okamžite predstaviť verejnosti práce, na ktorých tu pracovali. Vznikla idea galérie PARTER, ktorá by okrem prezentačného potenciálu akcelerovala prácu s verejnosťou formou workshopov.

Rezidencia dvojice Sedlák-Svobodová (architekt a teoretička architektúry z Brna) na záver roku 2018 nám mala dať odpoveď na smerovanie tohto priestoru, na jeho možnú stavebnú revitalizácia. Spoločne sme v diskusiách definovali jeho budúcu úlohu v štruktúre našej činosti. Skúsenosti oboch s vedením podobných kultúrno-osvetových projektov (4AM architekti a projekt PRAHA v Brne) boli pri kreovaním projektu PARTER kľúčové.


z architektonického libreta autorov prestavby galérie PARTER:
Priestor budúcej galérie PARTER má v prvých mesiacoch roku 2019 vzniknúť na prízemí školskej budovy (prístavba gymnázia) z konca 80. rokov minulého storočia, v priestoroch kde boli pôvodne situované školské šatne. Železobetonový montovaný skelet umožnil školu koncipovať na pravidelnom konštrukčnom rastri 6×6m a 6×3m.
Návrh galérie PARTER tento raster využíva ako východisko a vkladá do priestoru 3 rovnako veľké otočné steny. Ich pohybom je narušená statičnosť prítomná vo všetkých nadzemných poschodiach objektu. Do hry vstupujú diagonály, ktoré tu doposiaľ nemali miesto.
Zároveň je tento princíp dobre využiteľný práve pre galerijné účely, kedy umožňuje čiastočné alebo úplné zatemnenie celopresklennej steny prepájajúcej galériu s vonkajšou terasou.
Galéria týmto riešením získava množstvo priestorových variánt, ktoré možno autorsky aj kurátorsky pri koncipovaní výstavných projektov a workshopov využiť. Výrazným architektonickým prvkom interiéru galérie sú pôvodné rozvody tepla vedené v spleti pod stropom. Ich jednotným farebným akcentovaním galéria sebavedome rezignuje na univerzálnosť tzv. white cube výstavných priestorov a zachováva si genia loci pôvodného využitia prízemia školskej budovy. Tento prvok na jednu stranu kladie zvýšené nároky na prácu s inštaláciou umeleckých diel v budúcnosti, súčasne dotvára charizmu celého priestoru. V spojení s exteriérovým kovovým schodiskom sa zvolený farebný akcent doslova stáva signatúrou galérie PARTER.
Súčasťou návrhu je aj prepojenie galérie s vonkajšou terasou, kedy sú odrezané pôvodné parapety okien a sklenené výplne sú nanovo využité pre priamy vstup do interiéru. Aj tu kladieme zvýšený dôraz na prácu s pôvodnými architektonickými motívmi, kedy citujeme v nových členeniach okien tie pôvodné z 80tych rokov.

BANSKÁ ST A NICA  rezidencie  ŠKOLA bsc 
18. dec. 2018