Slavomíra Ondrušová / rezidencia / november 2019

Autorka vyštudovala Vysokú školu výtvarným umení v Bratislave, Ateliér šperku S_M_L_XL Karola Weisslechnera. Od šperkárskej práce sa jej záujem postupne presúval ku médiu kresby. “Verím, že kresba je nástroj, ktorý dokáže bez slov komunikovať. Je to iný jazyk, ktorý je nám všetkým vlastný.” hovorí autorka.
O kresbu sa opiera klasické umelecké vzdelávanie. Kreslenie podľa modelu, či zátišia je povinnou vstupnou bránou pri príjimacích pohovoroch na vysoké umelecké školy. Kresba má presahy do takmer všetkých médií. Kreslia tak filmári ako aj automobiloví dizajnéri. Skice si robia scénografi aj grafici. Kresba ale nefunguje len ako prípravné médium. Kreslia už tí najmenší. Kreslené “čarbanice”, ktoré sa menia na kruhy a koordinované ťahy ceruzkou pozná každý rodič, ktorý sleduje ako sa dokáže detská kresba rýchlo meniť a vyvíjať.
V rámci mesačnej umeleckej rezidencie autorka vytvára konkrétny priestor – “MAK: Mestský Ateliér Kresby” v ktorom pracuje. Využíva zatiaľ prázdne priestory obchodu, ktorý v centre Štiavnice čaká na svoje ďalšie komerčné využitie. Tento medzičas sa obchod mení na ateliér a jeho výklady na galériu s priamym kontaktom s divákom na ulici. V MAK-u sa raz do týždňa konajú kurzy kreslenia – tzv. podvečerné lekcie kresby. A nie obyčajného kreslenia! “Chcem cielene narúšať zaužívané definície a pojmy o tom čo je kresba a ako je správne kresliť. Kresbou chcem spoznávať nové publikum a vtiahnuť ho do spoločnej tvorby. Pohyb, zámer, pozornosť, sústredenie, limity tela aj materiálu budú pri tomto spoznávaní zohrávať doležité úlohy”. vysvetľuje Ondrušová.

MAK: Mestský Ateliér Kresby nájdete od 7.novembra do 30.novembra 2019 v priestoroch bývalého obchodu na Radničnom námestí 10 v Banskej Štiavnici. Zároveň výklady do ulice autorke poslúžia ako kontaktná galéria diel, ktoré v Banskej Štiavnici vytvorí.
Rezidenciu EDU AIR v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
03. nov. 2019