Jakub Kopec: Možnosti deradikalizácie / prezentácia a diskusia / 11.máj 2019

Prezentácia, ako aj verejná diskusia na tému práce v komunite sa uskutoční v SOBOTU 11.mája od 16:00 priamo na Povrazníku. V prípade zlého počasia v Komunitnej obývačke.
hostia diskusie: Ábel Ravasz, Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta, Jaro Koleda a Jakub Kopec
komentovaná prehliadky zrealizovaných intervencií: študenti architektúry VŠVU Bratislava

V poradí druhý workshop vedený architektom Jakubom Kopcom, za účasti študentov architektúry VŠVU Bratislava a v úzkej spolupráci s o.z. Pekný život vťahuje do spoločného premýšľania nad možnými zmenami komunitu obyvateľov bytového domu na Povrazníku.
Jeho obyvatelia patria prevažne k rómskej menšine, bývajú tu dlhodobo a zatiaľ živelne, intuitívne využívajú verejné plochy v tesnej blízkosti svojho bydliska na rôzne aktivity (sušenie prádla, pitie kávy, stretávanie sa).
Po prvom zoznamovacom workshope v mesiaci marec sa študenti na miesto vracajú už s konkrétnymi nápadmi na malé zmeny a vylepšenia.
Počas týždenného workshopu v teréne od 6.mája do 12.mája realizujú v spolupráci s komunitou obyvateľov malé intervencie, ktoré vychádzajú z ich vlastných potrieb. Počasie je síce trochu proti nám ale aj napriek tomu sa pokúsime realizovať 3 malé intervencie:
1. sušenie prádla
2. pestovanie / minizáhrady
3. lavičky v kopci


Hlavným partnerom je o.z Pekný život.
V spolupráci s Vysoká škola výtvarných umení, Ateliér architektonickej tvorby. Workshop podporila Nadácia Tatra banka.
Partnerom projektu je Mesto Banská Štiavnica.
Workshop je sprievodným podujatím projektu EDU AIR, ktoré realizuje o.z. Štokovec, priestor pre kultúru ako súčasť projektu Mesto kultúry 2019. V mesiaci august architekti Jakub Kopec zakončí projekt mesačnou umeleckou rezidenciou v Banskej Štiavnici.
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  EDU AIR 
05. máj. 2019