Illah van Oijen / cestovná rezidencia 2017

Holandská fotografka Illah van Oijen žije na Slovensku od roku 2005. Popri fotografii sa venuje aktivistickým projektom, ktoré reflektujú zmeny a stav verejného priestoru. Táto téma prestupuje aj jej voľnou tvorbou. Autorku sme pozvali do širšie koncipovaného projektu, ktorý má zmapovať monumentálne realizácie slovenského keramika Imricha Vaneka (1931-2015). Ten na území Slovenska zrealizoval desiatky keramických reliéfov vo verejných a poloverejných priestoroch. Aký je ich stav dnes? Ako fungujú, prípadne ako sa zmenil náš vzťah k nim? Autorka počas druhej polovice roku 2017 precestovala desiatky destinácií a zaznamenala stav umeleckých diel od Imricha Vaneka. Celá fotografická séria bude súčasťou knihy o autorovi, ktorú pripravujeme vydať v roku 2019. Cestovná rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica a je finančne podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. sep. 2017