František Demeter / rezidencia / november 2017

Demeter (1975) patrí medzi solitérne postavy mladej slovenskej maľby. Konceptuálny presah jeho posledných prác, ktorými maľbu otvára do ďalších perspektív – inštalácia, koláž, architektúra, grafika je v slovenskom priestore unikátna. Tiež Demeterova radikálna defetišizácia vlastnej tvorby – produkcie. V rámci rezidencie autor realizuje sériu drevorezov, priamo vychádzajúcich z cyklu klasických portrétov, ktoré realizoval na svojej predošlej výstave v Žiline. Poctivo až starosvetsky vnímané zobrazenie portrétovanej osoby prepisuje do liniek drevorezu. Recyklačný rozmer tejto práce (rytie do samotných drevených rámov) sa otláča aj do charakteru – vizuálu. Výstupom jeho rezidencie je séria portrétov, prác na papieri, prevedených formou drevorezu na impregnovaný grafický papier. Rezidenciu sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. nov. 2017