Anna Chrtková a Matyáš Grimmich / rezidencia / 18.9.-18.11.2023

Matyáš a Anna spoločne skúmajú politiky jednoty a možnosti utvárania a vzťahovania sa k MY; ako k planétárnemu, sociálnemu či spoločenskému ideálu. Vo svojej tvorbe sa snažia tieto MY rekonštruovať a ponúkať ich prežívanie vo forme inštalácií, workshopov a riadených performancií.
Rezidenciu podporil Medzinárodný Visegrádsky Fond.

Anna Chrtková sa venuje tvorbe prostredia v blackboxoch (scénografia) aj whitecuboch (kurátorstvo). Jej umelecká prax definuje tieto priestory ako miesta na testovanie dočasných vzťahových štruktúr a kolektívnych modelov. Jej hlavným záujmom je vzťah ako médium, umožňujúce reorientáciu od produktu ku kontinuálnej praxi závislej na okolí.

Matyáš Grimmich je umelec. Vo svojich umeleckých projektoch sa venuje idei kolektívneho tela a hľadaniu nových možností vzťahov a vytváraniu skupín. Pracuje s experimentálnymi priestormi, kde vystupuje ako facilitátor skupinových alebo telesných procesov divákov/účastníkov. Jeho záujem smeruje k otvoreným formám, ktoré zdôrazňujú slobodu zásahovania do spoločného procesu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
17. sep. 2023