PROGR

Mesačný tvorivý pobyt (rezidenciu) slovenského umelca v rezidenčnom centre PROGR v hlavnom meste Švajčiarska organizujeme od roku 2013 s našim partnerom residency.ch. Našim zámerom je “export” kvalitného slovenského umenia do zahraničia, jeho priama konfrontácia s odbornou i laickou verejnosťou, vznik nových diel a ich prezentácia. Rezidenciu finančne z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR a Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

V.ročník / 2017: Martin Vongrej
IV.ročník / 2016: Júlia Gryboś a Barbora Zentková
III.ročník / 2015: Karol Pichler
II. ročník / 2014: Mira Gáberová, Peter Barényi
I. ročník / 2013: Veronika Šramatyová, Martin Kochan
0 ročník / 2012: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková


EXPORT 
01. mar. 2015