Ľubomíra Ch. Sekerášová / rezidencia / september-október 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. sep. 2021

Mária Kižnanská / rezidencia / september 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. sep. 2021

Luboš Svoboda / rezidencia / august 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
02. aug. 2021

Milan Houser / rezidencia / august 2021

Milan Houser (1971) je český vizuálny umelec. Žije v Brne. Pri tvorbe pracuje najmä s lakom a farbou, ich možnosťami, limitmi, správaním sa. Jeho maľby, menšie či väčšie sochárske objekty pokrývajú raz starostlivo inokedy divoko nalievané vrstvy lesklého laku, do ktorého primiešava farebné pigmenty či namleté kovové častice. Na výsledok svojho laborovania čaká dlhé mesiace. Lak schne, ohýba sa, vyfarbuje sa, kvapká, vytvára hĺbku. Milan Houser bol vôbec prvým rezidentom, ktorý Banská Stanica hostila v roku 2010. Po 11 rokoch sa k nám vracia a to rovno do grafickej dielne, kde vznikajú jeho prvé grafické práce.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. aug. 2021

4AM Fórum pre architektúru a médiá / rezidencia / júl 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. júl. 2021

Peter Sit / rezidencia / jún 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
08. jún. 2021

Katarína Poliačiková / rezidencia / jún 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
07. jún. 2021

Lucia Žatkuliaková / rezidencia / jún 2021

Lucia Žatkuliaková (1989) je mladá slovenská ilustrátorky, ktorá sa od skončenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér ilustrácie a grafiky Dušana Kállaya) venuje najmä detskej ilustrácii. Pracuje najmä s tabletom a kresby vytvára v elektronickej podobe. Príležitostne tiež píše vlastné texty.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. jún. 2021

Juraj Rattaj / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
03. máj. 2021

Palo Fabuš / rezidencia / máj-október 2021

6 mesiacov bol Palo Fabuš aktívnou súčasťou prostredia našej organizácie na treťom poschodí. Na svojich nových autorských textoch a online prednáškach mohol pracovať aj v najtvrdších fázach lockdawnu. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika, mediálne štúdie a filozofiu a vo svojich textoch, prednáškach sa zameriava na vzťah ICT k vývoju kultúrnych hodnôt, postojov, vnímaniu času. Je alebo bol redaktorom a šéfredaktorom časopisov.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. máj. 2021

Denis Kozerawski a Paula Malinowska / rezidencia / máj 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. máj. 2021

Danica Pišteková / rezidencia / apríl 2021


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
01. apr. 2021