Juraj Horváth / Šablóna alebo od ornamentu k revolúcii / workshop 16.2.2019

Pozývame Vás, na tvorivú dielňu pre dospelých, seniorov aj deti vedenú jedným z najlepších česko-slovenských ilustrátorov súčasnoti – Jurajom Horváthom.

Workshop sa uskutoční v sobotu 16.februára 2019 v priestore bývalých šatní školy na A. Gwerkovej Gollnerovej 6 (vstup zo záhrady a tenisových kurtov). Na tomto mieste už o pár mesiacov otvoríme galériu a dielňu PARTER. Na III. poschodí tej istej budovy od septembra 2018 fungujú pracovné priestory – grafická dielňa, ateliéri umelcov projektu Banská Stanica Contemporary.

Workshop začíname o 13:00 prednáškou v  rámci ktorej nás Juraj Horváth prevedie minulosťou, príkladmi použitia šablóny v grafickom dizajne, ale aj ľudovom a pouličnom umení. Nasledovať bude tvorivá časť. Po workshope najlepšie práce rovno vystavíme.

Workshop je otvorený rodičom, seniorom a deťom (od 10rokov vyššie). Dávame ho do pozornosti aj učiteľom výtvarnej výchovy ale aj záujemcom o umelecké štúdium. Budeme používať nožnice, rezáky, papiere, farby, spray, ceruzky, grafický lis… Všetko na Vás bude čakať priamo na mieste. Tlačiť budeme na noviny, grafický papier, textil, stenu…

Maximálny počet účastníkov 15.
Vstup BEZPLATNE.


Kto je Juraj Horváth?
Juraj je grafik, vydavateľ, hudobník, aktivista, pedagóg a ešte oveľa viac. Je (od roku 2003!) vedúcim Ateliéru ilustrácie a grafiky na pražskej UMPRUM. Jeho ateliérom prešla desiatka, ak nie stovka talentovaných mladých umelcov. Venuje sa kresbe, grafike, grafickému dizajnu, ilustruje a vydáva knihy vo vydavateľstve Baobab, ktoré založil a vedie so svojou ženou Terezou. Juraj pochádza z Bratislavy ale žije v Tábore, kde každý rok na jeseň organizuje medzinárodný festival malých vydavateľov TABOOK. Je držiteľom mnohých cien. Asi najprestížnejšia je Cena “Najkrajšia kniha sveta” ktorú získal na knižnom veľtrhu v Lipsku v roku 2001 za knihu Příběhy z parní lázně. O Jurajovi by sa dalo písať ešte veľa…vy máte príležitosť sa s ním stretnúť, zalistovať si v jeho knihách a pod jeho vedením sa naučiť čo to z kumštu, ktorý ovláda.

Čo je EDU AIR?
EDU = edukácia AIR = artist in residence
V našich nových pracovných priestoroch v budove školy na Gwerkovej-Gollnerovej 6 otvárame v roku 2019 nový programový formát. Má za cieľ priblížiť divákom rôzne umelecké techniky, médiá, postupy. Nejde o obyčajné workshopy ale o spoločné tvorenie s umelcom, ktorý je aktuálne u nás na umeleckej rezidencii. Pôjde o skutočne zaujímavých autorov a autorky a vy budete mať príležitosť spoznať priamo ich osobne a tiež ich tvorbu. EDU AIR je naším príspevkom do programi Mesta kultúry.

autorom projektu EDU AIR a hlavným organizátorom je Banská St a nica Contemporary (BSC).

partnerom kultúrno-edukačného projektu ŠKOLA je Banskobystrický samosprávny kraj.

Workshop je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  EDU AIR 
03. feb. 2019