Enema / Palo Čejka, Jan Čumlivski and Tomáš Klepoch

ENEMA / A Guide to Earthling Methods

BUY for 65

KLYZMA / Úvod k pozemským metódam
autori: Palo Čejka Jan Čumlivski Tomáš Klepoch
Text: Jan Čumlivski
Vydavateľ: Štokovec, Publishing House 2015
Preklad do angličtiny: Nathan Fields (text) Katarína Hrušková (impressum, info)
Tlač: Kudlapress/Ultraprint
S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Náklad: 100
ISBN: 978-80-89587-15-5
Hlavný partner Main partner / Banská St a nica Contemporary http://www.banskastanica.sk
 2015 Autori a Štokovec, priestor pre kultúru

shop  publications 
Sat 06 Jun 2015