Zatepľovanie / Martin Kochan

Martin Kochan je sochár, aktivista, performer, fotograf, športovec a fanúšik zdravej výživy. Žije a tvorí v Trnave. V roku 2013 absolvoval mesačnú rezidenciu v rezidenčnom centre PROGR vo Švajčiarsku. Katalóg v grafickej úprave Jana Čumlivskeho prezentuje výber prác, ktoré vznikli počas tohto pobytu. Forma katalógu umožňuje vytrhnúť si ľubovoľný z listov a vytvoriť si vlastnú výstavu prác autora doma.

BUY for 8

Martin Kochan: Zatepľovanie / Insulation
Sprievodný text (sk/en): Katarína Gatialová
Editori: Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta
Grafický dizajn: Jan Čumlivski
Foto spolupráca: Miro Kubečka, Peter Snadík, Katarín Mullerová, Michal Moravčík, Cyril Blažo, Veronika Šramatyová
Preklad do anglického jazyka: Barbora Tomíková
Vydavateľ: Štokovec, Publishing House 2014
48 strán / 210×210mm
Náklad: 300
ISBN: 978 – 80 -89587 -13 -1
Vytlačené v Slovenskej republike v tlačiarni Dóša, Bratislava.
distribúcia cez http://www.banskastanica.sk

shop  publications 
Thu 22 Jan 2015