RESET 2015 / XI. Trienále malého objektu a kresby / katalóg

RESET je akcia alebo signál, ktorý rýchlo ukončí chod doterajšieho systému a naštartuje ho znovu od začiatku. Podtitul výstavy v priestore Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici naznačuje snahu o nové zadefinovanie smerovania prehľadového skupinového projektu, ktorá má za sebou mnohoročnú tradíciu.
Katalóg k výstave 37 súčasných umelcov má formu novín v grafickej koncepcii štúdia The Rodina.
Trvanie výstavy: 19.06.-09.08.2015
Projekt sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR.

BUY for 2.50

24 strán
formát A3
plnofarebná ofsetová tlač
náklad 400ks
texty: Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta a Iveta Chovanová
foto: Katarína Hrušková, Adam Šakový a autori
ISBN: 978-80-89587-16-2
Vychádza s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Slovenského banského múzea
Vydavateľ: Štokovec, priestor pre kultúru 2015

shop  publications 
Fri 19 Jun 2015