OPEN CALL - EDU AIR program / do 30.máj 2019

Hľadáme rezidentov pre program EDU AIR!
Termíny rezidencií:
Júl 2019
September 2019
Október 2019
November 2019

Výzva nie je limitovaná vekom ani mediálne a je otvorená tak pre umelcov zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Výzva nie je určená študentom.


Kto sme?
Sme rezidenčná platform Banská St a nica Contemporary, ktorá funguje kontinuálne od roku 2009. Našou základňou je Banská Štiavnica, mesto v strede Slovenska, vzdialené 2 hodiny autom od Bratislavy aj Budapešti. Zameriavame sa na iniciovanie a organizovanie rezidenčných pobytov umelcov, umelkýň a kolektívov. Medzi rokmi 2009-2018 bola našou základňou železničná stanica Banská Štiavnica, charizmatický, industriány priestor na periférii. Od jesene 2018 sme sa presunuli do centra Banskej Štiavnice, kde máme v bývalej školskej budove 3 rezidenčné ateliéry, grafickú dielňu aj galériu Parter.
Naše nové pôsobenie v centre mesta prináša aj viac kontaktu s divákom. Práve z tejto skutočnosti sme vychádzali pri koncipovaní rezidenčného program EDU AIR, ktorý priamo pracuje s verejnosťou naprieč vekovým spektrom.

EDU AIR
Mesiac trvajúca rezidencia ponúka autorom zázemie a podmienky pre prácu na vlastnom projekte a zároveň ho/ju vyzýva k priamej interakcii s verejnosťou formou workshopu, výstavy, prezentácie.

EDU = edukácia
V rámci sprievodných aktivít, ktoré rezident absolvuje chceme vzdelávať, učiť naše publikum novým zručnostiam, oboznamovať ho so svetom umenia. Sme pripravení zorganizovať výstavu, prezentáciu, diskusiu alebo workshop.

AIR = artist in residence
Poskytujeme pozvanému rezidentovi/rezidentke zázemie pre nerušenú tvorbu. Zabezpečíme ubytovanie aj priestor na prácu v našich priestoroch. Podporíme vznik nových diel. Zabezpečíme materiálové náklady. Zdokumenujeme a odpropagujeme výsledky rezidencie.

Rezidenciu EDU AIR organizuje Banská St a nica Contemporary http://www.banskastanica.sk v rámci projektu Banská Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktorý je financovaný z verejných zdrojovov z Fondu na podporu umenia.

Termín a spôsob zasielania prihlášok:
Mailom do 30.mája na adresu .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)
Do predmetu prosím uviesť: EDU AIR open call_Vaše meno_priezvisko
V prípade otázok nás neváhajte v predstihu kontaktovať mailom.

Čo musí obsahovať Vaša prihláška:
1. krátke profesné CV
2. motivačný list / prosím formulujte prečo je pre Vás formát rezidencie EDU AIR zaujímavý
3. výber z portfólia / maximálne 10 strán
4. PROJEKT, ktorý chcete v rámci rezidencie EDU AIR realizovať a návrhy pre verejné sprievodné akcie, ktoré ste schopný absolvovať. V prípade workshopu v krátkosti popíšte o aký workshop pôjde.
5. Popíšte cieľovú skupinu s ktorou chcete v rámci sprievodných aktivít pracovať (deti, tínedžeri, seniori, rodičia…)

Čo ponúkame: – mesiac trvajúca rezidencia v Banskej Štiavnici, Slovensko – ubytovanie a samostatný ateliér pre prácu – materiálové náklady na prácu – cestovné náklady – autorský honorár 750 Euro – asistenčné služby

Podmienkou je absolvovať rezidenčný pobyt v celej dĺžke (1 mesiac), komunikovať s organizačným teamom a aktívne participovať na sprievodných aktivitách, ktoré sú integrálnou súčasťou rezidenčného program EDU AIR.

Tešíme san a Vaše prihlášky.
Team Banská St a nica Contemporary

BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
19. máj. 2019