Panovníkov palác / výstava / 20.10.2020 - 30.1.2021

Život pri potoku v chatke na „predmestí“ Banskej Belej by sa dal čítať ako únik do divočiny, ako romatické spočinutie v náručí zelene a neskrotenej, neušľachtilej vegetácie na periférii záujmu chalupárov aj návštevníkov Banskej Štiavnice. Pre Milana Adamčiaka bol príbytok, kde prežil posledné roky svojho života sociálnym azylom, útočiskom a domovom. Úzkym chodníčkom lemovaným žihľavou chodili za autorom kurátori, kurátorky, priatelia, zberatelia. Diskonfort príbytku bez vymožeností bežného života autor úspešne vytesňoval a sám týchto pár metrov štorcových nazýval „Panovníkov palác“. Po smrti Adamčiaka nehnuteľnosť zmenila majiteľa. Ten k miestu ani osobe jedného z významných slovenských konceptualistov neprechováva žiadnu prehnanú emóciu. Plánovanou sanáciou sa chatka v priebehu roku 2021 stane minulosťou a zostane len v spomienkach všetkých nás, čo sme za Milanom chodievali. BSC iniciovala vytvorenie odliatku, akejsi posmrtnej masky charakteristickej fasády chatky Milana Adamčiaka. Do deviatich metrov štvorcových sochy so základnými funkčnými atribútmi domu (dvere, okno) vybudovaného z lokálnych zdrojov prepisujeme autentický tvar a materiál (drevo, šamotové tehly z továrne Dinas). Epoxydová forma je samostatným galerijným objektom, zároveň východiskom pre „stélu“ – (ne)pamätník, ktorú iniciátori projektu plánujú umiestniť v exteriéri. Výstavu a realizáciu galerijného objektu – odliatku Panovníkovho paláca sme mohli zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  PARTER BSC 
20. okt. 2020