Emil Drličiak / rezidencia / 22.apríl-20.júl 2016

V rámci rezidencie Drličiak pracuje s “torzom” lipy zo štiavnickej Kalvárie, ktorú sme mu od konca leta 2012 deponovali v staničnom parku.
Pôjde o “transfer”? “úkryt”? “raketu”? Pre autora, ktorý sa posledné roky venoval najmä grafickému dizajnu a scénografii pôjde o návrak k manuálnej, tvrdej robote, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť práce s drevom. Drličiak pracuje na peróne železničnej stanice, kontrolovaný cestujúcimi i návštevníkmi priestoru Banská St a nica. Interaktívnosť, rovnako ako proces je súčasťou projektu.


Emil Drličiak (Žilina, 1973) študoval grafický dizajn u prof. Ľubomíra Longauera na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval zahraničné stáže na École de Beaux-Arts, Saint Etienne vo Francúzsku a na Akademija za Likovno in Umetnost v Ljubljane. V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol ateliér grafického dizajnu III na VŠVU v Bratislave. Od roku 1997 je “na voľnej nohe” , venuje sa grafickému dizajnu, knižnej grafike tvorbe vizuálnych identít a informačných systémov, logotypov. Medzi jeho realizácie patria logá pre mesto Trenčín, Slovenské centrum dizajnu alebo Ústav pamäti národa. Vyniká v oblasti knižného dizajnu a plagátovej tvorby. Tvorí dizajn edícií pre vydavateľstvo KK Bagala a je autorom kníh a katalógov pre Slovenskú národnú galériu, publikácií a plagátov pre Nadáciu – centrum súčasného umenia (Cena Oskára Čepána 2001 – 2005), Divadelnú Nitru a ďalšie inštitúcie. Drličiakove sieťotlačové plagáty, ktoré koncom 90-tych rokov vytváral pre divadelné hry bratislavského divadla GUnaGU sú dnes už zberateľskou záležitosťou.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
22. apr. 2016