Reset 2015 / XI. Trienále malého objektu a kresby / výstava 19.jún - 9.august 2015

RESET je akcia alebo signál, ktorý rýchlo ukončí chod doterajšieho systému a naštartuje ho znovu od začiatku. Heslo naznačuje snahu o nové zadefinovanie smerovania prehľadovej skupinovej výstavy, ktorá má za sebou mnohoročnú tradíciu (od roku 1985).
Autorii: David Böhm a Jiří Franta, Matthias Beckmann, Radovan Čerevka, Jan Čumlivski, Lucia Dovičáková, Andrej Dúbravský, Svetlana Fialová, Mira Gáberová, Oto Hudec, Milan Houser, Ondřej Homola, Peter Jánošík, Marek Kvetan, Tomáš Klepoch, Patrik Kovačovský, Daniela Krajčová, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Zsófia Keresztes, Botond Keresztesi, Michal Moravčík, Jarmila Mitríková, Slavomíra Ondrušová, Štefan Papčo, Rastislav Podoba, Rastislav Podhorský, Béla Remák, Tomáš Roubal, Zuzana Sabová, Richard Seneši, Adéla Součková a Radim Labuda, Adam Šakový, Erik Šille, Martin Špirec, Milan Vagač, Jaroslav Varga


kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
grafický dizajn: The Rodina
fotografická spolupráca: Katarína Hrušková a Adam Šakový
organizuje: Štokovec, priestor pre kultúru / Banská St a nica v spolupráci so Slovenským Banským múzeum
partneri: Ministerstvo kultúry SR a Vinocentrum

Je na Slovensku takmer pravidlom, že regionálne galérie a múzeá pod správou štátu či územného celku vykazujú istý spoločný znak. Na jednej strane výnimočná kvalita exponátov, na druhej strane nevábne pôsobiaca inštalácia, inštalačné prvky prežívajúce z čias socializmu v remixe s porevolučným dizajnom a self made zlepšovákmi, ktoré majú zamaskovať finančnú podvýživu, ktorou tieto inštitúcie trpia. V galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, ktorá je jednou zo siedmych odborných oddelení Slovenského banského múzea, je situácia podobná. Obrazne povedané: “Šedý” je koberec na zemi, šedé sú sokle, šedé sú steny i strop. Všetko v slabnúcom svetle negalerijného osvetlenia s bzučiacimi neónkami. Napriek tomu, v tomto šedom rámci a to nielen v Banskej Štiavnici pracujú naďalej s nadšením zamestnaci, ktorí „prežili“ racionalizáciu stavov, alebo sú tu noví, ktorí sa s minimálnymi právomocami a za minimálnu mzdu snažia udržať galériu v chode, dať jej zmysel, ktorý jej patrí.
Pozornému oku domáceho, či zahraničného návštevníka galérie, ktorá je umiestená od roku 1988 v troch meštiackych domoch na Námestí Sv. Trojice, nemôže uniknúť kvalita vzácnych historických exponátov zbierky, s nepochybne širším stredoeurópskym významom. Gotické plastiky, románske prvky z architektúry, barokové objekty, maľba, samostatná expozícia Edmunda Gwerka by môhli byť highlightom každej dovolenky v turistickom meste.

Do tohto inštitucionálneho rámca vstupujeme od začiatku s reverzibilnou intervenciou. Neváhame vstúpiť do nezmazateľnej historickej vrstvy, pred ktorou máme rešpekt, uvažujeme ako zmäkčiť inštalačné prvky, ktoré by sme už radi nevideli, ako nadviazať komunikáciu medzi starým a novým a ako pritiahnuť publikum. Pozývame si na pomoc grafických dizajnérov nezaťažených lokálnym prostredím a vyzývame ich k radikálnejšej farebnej i tvarovej intervencii. Staviame ráznu architektonickú linku, ktorou pretíname a čistíme priestor. Do inštalačného procesu zapájame aj pracovníkov galérie.
Veríme, že náš vstup do historickej expozície nedevalvuje nezpochybniteľné hodnoty, ale v premyslenom výbere otvára prostredníctvom stretnutia kvalitných starých a nových umeleckých diel potenciál nových interpretácií na pôde jednej (regionálnej) inštitúcie a posúva tým zabehnutý formát trienále o krok dopredu.
Cez historické exponáty upriamujeme pozornosť na nové diela a naopak diváka, ktorého zaujíma súčasné vizuálne umenie upozorňujeme aj na to, ktoré mu predchádzalo. Aj to by môhla byť správna cesta ako zatraktívniť kultúrny stánok v centre mesta.

Pri prijatí výzvy, kurátorsky a spoluorganizačne zastrešiť XI. ročník podujatia si dávame realistické ciele. Nechceme operovať s frázami, ani ohurovať počtami vystavujúcich a vystavených diel. Chceme do Banskej Štiavnice a do priestorov galérie prizvať autorov, ktorí suverénne fungujú na súčasnej scéne, pohybujú sa rovnocenne v rôznych médiách bez obmedzenia. Ďaľším kritériom pri výbere je ich vzťah k projektu kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary. Od roku 2009 do súčasnosti sa pod hlavičkou tejto aktivity zrealizovalo množstvo výstav, workshopov, sympózií a rezidenčných pobytov umelcov zo Slovenska aj zahraničia. Vzťah k mestu Banská Štiavnica a regiónu získali mnohí z pozvaných cez konkrétny projekt realizovaný práve „st a nicou“. Trienále sa stáva príležitosťou podporiť mesto, miesto a ľudí, ktorí tu pracujú a venujú sa súčasnému umeniu, jeho prezentácii a produkcii. Symbolicky tak prinášame „z podhradia“ (rozumej zo železničnej stanice, ktorá je umiestnená periférne mimo historické centrum) hore „do hradu“ (historického centra mesta) do exponovaných priestorov galérie malú vzorku súčasných tendencií v kresbe a objekte.
Exponáty nie sú selektované na základe témy. Kľúčom sa stal súčasný jazyk a jeho kvalita. Pre poučené publikum nebudú vystavené diela ani šokom ani prekvapením.

archív 
19. jún. 2015