Komentovaná prehliadka / Juraj Gábor, Chlapec s kamerou / 9.august 2015

Juraj Gábor sprevádza vlastnou výstavou, odpovedá na otázky návštevníkov, diskutuje a vysvetľuje svoj autorský vstup do stálej expozície maliara Edmunda Gwerka.
miesto: Galéria Jozefa Kollára, Námestie Svätej Trojice 8, Banská Štiavnica
začiatok: 16:00
Popoludnie v galérii je sprievodným programom festivalu 4Živly.


Juraj Gábor: CHLAPECKAMEROU
19.6.-9.8.2015
kurátor: Peter Megyeši
Počas rezidenčného pobytu Aklimatizácia v centre BANSKÁ ST A NICA Contemporary v Banskej Štiavnici sa v decembri 2011 Juraj Gábor (vtedy čerstvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) zameral na získavanie “živých obrazov” okolitej krajiny. Tento proces prebiehal dvoma spôsobmi. Prvým z nich bolo nehybné a dlhodobé zotrvanie v prírode a jej sústredené pozorovanie so zapnutou kamerou. Videozáznami tak predstavujú i priamu a bezprostrednú dokumentáciu autorových eventov. Druhým spôsobom bolo “poľovanie” na obrazy z objektu, ktorý si Juraj na tento účel vytvoril a osadil v krajine (tzv. MLO- malý levitujúci objekt či Edmund). Výsledkom autorovej systematickej činnosti je rozsiahla obrazová databáza – “Otvorená obrazová galéria” uchovávaná na Mini DV kazetách s časovým limitom záznamu 60 minút. Databáza, komprimujúca prchavé momenty fyzického pôsobenia v krajine i fyzického pôsobenia krajiny na jej pozorovateľa, predstavuje východiskový bod a podnet k autorovmu uvažovaniu o depozitoch, archívoch, pamäti, limitoch sprostredkovania informácií a obmedzeniach zdieľania zážitkov.

Po štyroch rokoch sa Juraj Gábor vracia do Banskej Štiavnice, aby v Galérii Jozefa Kollára – v stálej expozícii Edmunda Gwerka – predstavil svoje snímky nielen v nových rámoch, ale i “rámcoch”. Výstava predstavuje Gáborov dialóg s Gwerkovou tvorbou: stálu expozíciu reinštaláciou posúva do podoby dočasného depozitu a vo výstavných priestoroch vytvára na pomedzí galerijného sveta a interpretácie vybraných archívnych záznamov krajiny autorskú topografiu nového priestoru ako fyzického, tak i mentálneho. Divákovi v tejto zmenenej situácii umožňuje upriamiť pozornosť na aspekty, ktoré sú pre pre autora kľúčové: vzťahy medzi obrazovými médiami a ich špecifiká, obrazové záznami ako pamäťové nosiče a premenlivé kontexty vzniku a vnímania obrazov.

Technická podpora projektu: HIT galéria
Partneri: Banská St a nica Contemporary a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenským banským múzeom
http://www.banskastanica.sk
http://www.muzeumbs.sk

archív 
27. júl. 2015