Open Studios / Eva Škrovinová a Barbora Kachlíková / 28.5.2023

Na III. poschodí Vám sprístupníme pracovné priestory – ateliéry Evy Škrovinovej a Barbory Kachlíkovej, ktorých rezidenčné pobyty u nás sa pomaly chýlia k záveru. Autorky sú generačnej príbuzné, stretli sa v ateliéri maľby Václava Stratila na FaVU v Brne, kde obe študovali. Maľbu ale vnímajú rozdielne. Barbora v tvorbe rozvíja princípy klasickej olejovej maľby ako závesného obrazu a Eva ju ako médium úplne potláča, expanduje do priestoru, laboruje s tlačou, experimentálnymi matricami aj menšími objektami. Príďte sa pozrieť na čom u nás pracovali.

Formát „Open Studios“ alebo „Otvorených ateliérov“ dáva príležitosť nahliadnuť širokej verejnosti do pracovného procesu umelcov a umelkýň. Tešíme sa na osobné stretnutie! Začíname o 15:00


BANSKÁ ST A NICA  news 
Thu 25 May 2023