Barbora Kachlíková / HAPPINESS IS NOT THERE. IT’S IN YOU! / 28.5. - 7.7.2023

Výstavný projekt českej vizuálnej umelkyne Barbory Kachlíkovej s názvom HAPPINESS IS NOT THERE. IT’S IN YOU! predstavuje výsledky jej dvojmesačného rezidenčného pobytu v priestore Banská St a nica. Séria abstraktných malieb je inšpirovaná vzťahom človeka a dravcov, ktorých autorka pozorovala počas návštev školy v Štiavnických Baniach, kde je starostlivosť o zvieratá, najmä dravé vtáky, súčasťou vyučovacích osnov. Základná škola Maximiliána Hella je oficiálnym partnerom rezidencie.


Barbora Kachlíková (nar. 1988) je výtvarná umelkyňa, ktorá sa venuje klasickej aj tušovej maľbe a kresbe. Vo svojich obrazoch reaguje na prostredie, ktoré obýva a navštevuje, na ľudí s ktorými komunikuje a stretáva sa. Žije na fínskom vidieku v dedine Ratula, odkiaľ pravidelne vyráža na umelecké cesty za novými skúsenosťami a inšpiráciou.
Autorka v roku 2016 ukončila magisterské štúdium na Fakulte výtvarných umení Technickej university v Brne, v rámci štúdia absolvovala stáže Erasmus na Tartu Kõrgem Kunstikool v Estónsku (2013) a na Lahti University of Fine Arts vo Fínsku (2015). Maľovala na umeleckých pobytoch v Gedoku v nemeckom Stuttgarte (2016), v Artist’s Point v Meghalayi v Indii (2018) a v Banskej Stanici Contemporary v Banskej Štiavnici na Slovensku (2023, 2022). V závere roka 2022 podnikla dvojmesačnú maliarsku cestu po Kambodži. Barborinu tvorbu podporil Arts Promotion Centre Finland (2021) a The Finnish Cultural Foundation (2022). Jej diela boli vystavené na samostatných a skupinových výstavách vo Fínsku, Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Estónsku a Indii.
Do Štiavnice sa autorka po roku vracia (apríl a máj 2023) aby tu pracovala na sérii maliarskych diel inšpirovaných vzťahom človeka a dravca. Ten sleduje vo vyučovacom procese školy v Štiavnických Baniach, kde je starostlivosť o zvieratá, najmä dravé vtáky súčasťou vyučovacieho systému. Základná škola Maximiliána Hella, ktorá je unikátnym edukačným zariadením svojho druhu, je oficiálnym partnerom rezidencie, počas ktorej sa uskutoční aj workshop plenérovej maľby pre žiakov a žiačky, prednáška autorky o jej cestách po svete a tiež záverečná výstava. Výstavu malieb Barbory Kachlíkovej pripravujeme v závere mája 2023 aj pre galériu PARTER BSC.

BANSKÁ ST A NICA  news  PARTER BSC 
Wed 24 May 2023