Od jesene 2018 v nových priestoroch

Od septembra 2018 nás nájdete na adrese: ul. Alžbety Gwerkovej – Gollnerovej 6, Banská Štiavnica, Slovensko.
Platforma Banská St a nica Contemporary funguje na novom mieste vďaka partnerstvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Našim susedom a partnerom v revitalizácii budovy a jej okolia je Súkromná základná škola BAKOMI, ktorá sídli na prvom a druhom poschodí.
Zastrešenie umenia, kultúry a vzdelávania pod jednou strechou vnímame ako veľkú výzvu do budúcnosti, ktorá môže priniesť zaujímavé interakcie s najmladším publikom.
Po presune umeleckých ateliérov zo železničnej stanice bližšie do centra mesta je jasné, že toto sťahovanie aktivitám Banskej St a nice prospieva. Na treťom poschodí školskej budovy sa prázdne triedy zmenili na ateliéry, zázemie pre aktívnych domácich i zahraničných umelcov a umelkyne, ktorí do Štiavnice prichádzajú v rámci rôznych rezidenčných formátov. V prízemí budovy vznikol z bývalých šatní poloverejný priestor PARTER BSC, ktorý ponúka možnosť interakcie umenia s divákom.priestor  kultúrna škola 
02. sep. 2018