Kultúrna stanica

Od leta 2009 do jesene 2018 sídlila platforma Banská St a nica v priestoroch železničnej stanice na ul. Trate mládeže 7, Banská Štiavnica, Slovensko.
časti projektu: – ateliérové zázemie a ubytovanie pre umelcov – galéria v čakárni – predaj vlakových lístkov a informácie – mobilný obchod s knihami, časopiseckou produkciou a originálmi – pre členov klubu káva a čaj do vlaku
Prvé desaťročie sa všetko točilo okolo železničnej stanice. Monumentalita staničného objektu ako koncovej budovy na tzv. Trati mládeže sa odkazovala skôr do minulosti, kedy bol objekt plný života a cez jej čakáreň sa denne premleli stovky cestujúcich. Od leta 2009, počet vlakov aj ich vyťaženosť klesal. Aj napriek tomu sa tu podarilo vytvoriť periférnu kreatívnu oázu, živý ateliér, grafickú dielňu aj jednoduché ubytovanie. V lete sa čakáreň menila na veľký workshop, umelci často informovali o odchode vlakov, meškaniach, vyhľadávali prípoje, cestujúci sa motali okolo stolov, kde vznikalo niečo čomu sa snažili porozumieť. Umelci si tu vypočuli prvé kritiky, či je to pekné, či nie. Pre čelnú stenu čakárne, priamo na mieste, každý rok vznikalo nové umelecké dielo. Rozmermi 8×9m bolo výnimočným počinom. Cestujúci mohli pri práci pozorovať Erika Šilleho, Andreja Dúbravského, grafické štúdio The Rodina, Františka Skálu, Ruda Sikoru a ďalších. Pôsobenie umelcov v sebe prepájalo tvorbu a istú formu ochrany stanice. Umenie ako výstraha pred vandalmi, ktorých sa podarilo za 10 rokov z areálu úplne vytlačiť. Čo bude so stanicou teraz, keď sa umelci sťahuju do centra mesta je otázne.


priestor  kultúrna stanica 
01. feb. 2014