Keep Smile / The Rodina

K. E. E. P . S. M. I. L. E. je trvalým pamätníkom pracovného hrdinstva mladého pokolenia, ktoré sa zjednotilo pod vedením Boha Internetu, verného syna neoliberálneho kapitalizmu. Dáta veľkosti 17,5 GB vytváral počas jednej hodiny softvér amerických firiem, naprogramovaný indickými programátormi s aktívnou pomocou čínského hardvéru.

KÚPIŤ za 12

THE RODINA / KEEP SMILE

Koncept / Dizajn: The Rodina
Produkcia: Banská St a nica Contemporary
Preklad do anglického jazyka: Mirko Pomichal
Vydavateľ: Štokovec, Publishing House 2014
Texty v angličtine, slovenčine a češtine napísali: Tereza Rullerová, Vít Ruller (The Rodina) / Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta (Banská St a nica Contemporary)
24 strán / 210×297mm
s plagátom Keep Smile vo vnútri: veľkosť A1 / 840 × 594 mm
Náklad: 400
ISBN: 978-80-89587-12-4
Vytlačené v Českej republike v tlačiarni Didot Brno.
distribúcia cez http://www.banskastanica.sk

shop  publikácie 
10. jan. 2015