Gained Spaces / Lucia Papčová

13 fotografií tvoria jadro knihy Gained Spaces (Vydobyté priestory), ktorá je výstupom rezidencie Lucie Papčovej, ktorú absolvovala v mesiaci november 2013 v priestore Banská St a nica.

KÚPIŤ za 20

Lucia Papčová: Gained Spaces / Vydobyté priestory
koncept knihy: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
text: Jan Kratochvíl
preklad a editor: Palo Fabuš
grafický dizajn: Palo Bálik
typo: Dynamit Marek Chmiel
príprava fotografií pre tlač: Viktor Szemzo
vytlačené v i+i print Bratislava / Slovensko
prvé vydanie
náklad: 200 ks / signované
vydavateľ: Štokovec, Publishing House 2015
ISBN: 978-80-89587-14-8
Rezidencia sa uskutočnila s podporou Ministerstva kultúry SR.

shop  publikácie 
06. máj. 2015