Kto sme

V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov a umelkýň.
Zakladateľmi centra sú umelec a vysokoškolský pedagóg Svätopluk Mikyta a teoretička umenia a kultúrna managerka Zuzana Bodnárová. Na projekte sa krátkodobo či externe podieľali od roku 2012 aj umelec Juraj Gábor, enviromentalista a včelár Dávid Turčáni, filmár Jakub Kratochvíl, umelec Dominik Hlinka a študenti Jakub Roček a Marie Lukáčová..


Iniciátori projektu:
Svätopluk Mikyta (*1973)
Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky (1992-1999). Od roku 2004 tu pôsobil ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie, od roku 2008 v Kabinete kresby. Vystavuje doma i v zahraničí. Absolvoval niekoľko tvorivých umeleckých pobytov: Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (1992 -1996), prestížne ročné DAAD štipendium na HDK Berlin (2001 -2002), PROGR – Artist in residence program v Berne (2004), International Studio & Curatorial Program – ISCP, New York (2009). Je držiteľom Ceny Oskára Čepana za rok 2008 a undergroundovej ceny Tatranský tiger (2008). V roku 2011 získal stredoeurópske ocenenie Strabag Art Award. Od roku 2012 vedie Ateliér kresby a grafiky na FaVU v Brne.

Zuzana Bodnárová (*1975)
Teoretička umenia so zameraním na architektúru a dizajn je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001, Katedra dejín výtvarného umenia). Po ročnom štipendijnom pobyte v Prahe od Višegrádskeho medzinárodného fondu (2004) začala spolupracovať s Centre for Central European Architecture (CCEA), v ktorom od roku 2005 do leta 2009 koordinovala všetky výstavy, projekty a programy zamerané na architektonickú osvetu. Od roku 2009 pracuje na plný úväzok pre projekt Banská St a nica, kde má na starosti fundraising, produkciu, editovanie aj kurátorskú prácu.


o nás 
10. apr. 2022