O edícii

INFO

EDÍCIA bsc je formát zameraný na znovuoživenie klasických grafických techník a postupov (suchá ihla, drevorez, linorez, monotypia atď.), ktorý sme odštartovali v roku 2015. Voľne sme nadviazali na sympózium ÁNO LINO, ktoré sme realizovali od roku 2009 do 2014 a bolo zamerané na techniku linorezu. Každoročne pozývame vybraných autorov a autorky do grafickej dielne BSC, kde im vytvárame podmienky (technické a materiálové) pre vytvorenie nových diel. Ide o aktívnych umelcov, pôsobiacich v rôznych médiách (od konceptu, maľby až po intermédiá). Ambíciou projektu EDÍCIA bsc je tiež podpora malého zberateľstva a priama podpora činnosti centra Banská St a nica Contemporary. Každý z autorských listov je realizovaný 
priamo v dielni Banskej St a nice v malom náklade (garantujeme, že ani v budúcnosti sa počet výtlačkov nebude navyšovať).

Projekt EDÍCIA bsc z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Partnerom grafickej dielne je od jesene 2018 Banskobystrický samosprávny kraj.
V prípade, že máte záujem o návštevu grafického kabinetu na ul.A.Gwerkovej-Gollnerovej 6 v Banskej Štiavnici a chcete si vybrať grafiku osobne, neváhajte si dohodnúť stretnutie. Tešíme sa na Vás.

BIO

Iniciátori projektu:
Svätopluk Mikyta (*1973)
Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky (1992-1999). Od roku 2004 tu pôsobil ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie, od roku 2008 v Kabinete kresby. Vystavuje doma i v zahraničí. Absolvoval niekoľko tvorivých umeleckých pobytov: Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (1992 -1996), prestížne ročné DAAD štipendium na HDK Berlin (2001 -2002), PROGR – Artist in residence program v Berne (2004), International Studio & Curatorial Program – ISCP, New York (2009). Je držiteľom Ceny Oskára Čepana za rok 2008 a undergroundovej ceny Tatranský tiger (2008). V roku 2011 získal stredoeurópske ocenenie Strabag Art Award. Od roku 2012 vedie Ateliér kresby a grafiky na FaVU v Brne.

Zuzana Bodnárová (*1975)
Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2001, Katedra dejín výtvarného umenia) a po ročnom štipendijnom pobyte v Prahe od Višegrádskeho medzinárodného fondu (2004) začala spolupracovať s Centre for Central European Architecture (CCEA), v ktorom od roku 2005 do leta 2009 koordinovala všetky výstavy, projekty a programy zamerané na architektonickú osvetu. Od roku 2009 pracuje na plný úväzok pre projekt Banská St a nica, kde má na starosti fundraising, produkciu, editovanie aj kurátorskú prácu. Od jesene 2021 spolupracuje s Galériou mesta Bratislavy na projekte Krehký archív.