Ďakujeme 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / celoročná činnosť
Nadácia Intenda / Piknik na stanici
International Visegrad Fund / Artists in Residence program 2011
International Visegrad Fund / Open station projekt
Ministerstvo kultury České republiky / rezidencia Alžběty Skálovej
Goethe Institut Bratislava / rezidencia Collaboration_4
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / ON AIR workshop
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / ÁNO LINO, tretí ročník višegrádskeho sympózia
Železničná spoločnosť Slovensko / projekt Kryštálového vlaku Ondreja Gavaldu


podpora 
22. máj. 2011