Ďakujeme 2017

Fond na podporu umenia / celoročná činnosť


o nás  podpora 
01. jan. 2017

Ďakujeme 2016

Fond na podporu umenia / celoročná činnosť
Fond na podporu umenia / projekt Tatrahundert
Fond na podporu umenia / rezidencia Julie Gryboś a Barbory Zentkovej v PROGR, Švajčiarsko
International Visegrad Fund / VARP – Borsos Lorinc residency
Goethe Institut Bratislava / rezidencia Petra Gransera
Správa slovenských jaskýň / rezidencia Petra Gransera


o nás  podpora 
01. jan. 2016

Ďakujeme 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / celoročná činnosť
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / rezidencia Export v PROGR a Brooklyn Langer Residency
International Visegrad Fund / VARP – Visual Arts Botond Keresztesi and Zsofia Keresztes residency
antikvariatik.sk
residency.ch
Brooklyn Langer Residency


o nás  podpora 
01. jan. 2015

Kto sme

Občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru vzniklo v lete 2008. O rok neskôr, v lete 2009, našiel Štokovec azyl v industriálnych priestoroch železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Vzniká otvorená platforma BANSKÁ ST A NICA s prívlastkom Contemporary, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.
V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.
BANSKÁ ST A NICA je súčasťou európskych projektov zameraných na výskum mobility umelcov Re-tooling residenciesON-AIR a členom siete pre nezávislú kultúru ANTÉNA.

časti projektu: – ateliérové zázemie a ubytovanie pre umelcov – galéria v čakárni – predaj vlakových lístkov a informácie – mobilný obchod s knihami, časopiseckou produkciou a originálmi – pre členov klubu káva a čaj do vlaku

Zakladateľmi centra sú umelec a vysokoškolský pedagóg Svätopluk Mikyta a teoretička umenia a kultúrna managerka Zuzana Bodnárová. Na projekte sa krátkodobo či externe podieľali od roku 2012 aj umelec Juraj Gábor, enviromentalista a včelár Dávid Turčáni, filmár Jakub Kratochvíl, umelec Dominik Hlinka a študenti Jakub Roček a Marie Lukáčová..


o nás  celý článok
20. máj. 2010