Medzicentrum / 1.- 8. máj 2010
Sobota, máj 01, 2010

Medzicentrum je platforma workshopového charakteru, ktorá prepája dve „základne“ Vysokú školu výtvarných umení Bratislava a Akadémiu umení Banská Bystrica cez participujúcich študentov pracujúcich v rámci týždenného pobytu v Banskej Štiavnici. Projekt je iniciovaný štvoricou doktorandov z oboch škôl: Jana Kapelová, Matúš Pšenko, Nina Šošková, Ján Viazanička.

V centre pozornosti účastníkov je kultúrna vitalizácia urbánnej osy, ktorá kopíruje hlavnú tepnu mesta. Začína v historicky cennom prostredí Trojičného námestia, prísne chránenom UNESCO titulom, pokračuje hlavnou dopravnou tepnou vedúcou na perifériu mesta, ktorá je na rozdiel od tej historickej, živým priestorom a životom. Medzicentrum poskytuje priestor na realizáciu diel formou sociálnych intervencií, v ktorých môžu autori využiť stratégie média sochy, nových médií a intermédií, fotografie, soundartu a konceptuálneho umenia. Sprievodným programom workshopu je séria prednášok, diskusií a projekcií, ktoré sú verejnosti prístupné.

Program sprievodých aktivít:
1. máj 2010, sobota / od 17:00 – Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta, prezentácia projektu otvorenej kultúrnej platformy BANSKÁ ST A NICA
1. máj 2010, sobota / od 19:00 – Jana Kapelová, Matúš Pšenko, Nina Šošková, Ján Viazanička, prezentácia portfólií iniciátorov
2. máj 2010, nedeľa / od 10:00 – Stanislav Brna, sprievodca po meste Banská Štiavnica od historického centra smerom k periférii
2. máj 2010, nedeľa / od 13:00 – Mira Síkorová – Putišová, Umenie vo verejnom priestore, prednáška a diskusia
2. máj 2010, nedeľa / od 15:00 – Fedor Blaščák, Umenie každodennosti. Teória/prax, prednáška a diskusia
5. máj 2010, streda / od 20:00, battle študentských portfólií v Art café (VŠVU, AKU BB)
7. máj 2010, piatok / od 17:00, vernisáž výsledkov workshopu

účastníci workshopu: Magdaléna Kuchtová (VŠVU), Erika Miklošová (VŠVU), Juraj Gábor (VŠVU), Daniel Dida (VŠVU), Adela Piatniková (VŠVU), Matej Opálený (AKU FVU), Pavol Macko (AKU FVU), Tomáš Kramárek (AKU FVU), Anita Baloghová (AKU FVU), Andrea Šafaříková (AKU FVU), Marek Galbavý (AKU FVU), David Orfánus (AKU FVU)

spoluorganizuje: Štokovec, BANSKÁ ST A NICA
projekt podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
partneri: Železnice Slovenskej republiky, Vysoká škola výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica, ARTTODAY
vďaka patrí Mestu Banská Štiavnica
autor grafiky: Juraj Blaško

archívcelý článok