Rastislav Podoba

Rastislav Podoba

BIO

Rastislav Podoba (1975) pochádza z Bánoviec nad Bebravou. Po ukončení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2002) kde študoval v Ateliéri prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru sa začal intenzívne veovať voľnej tvorbe v médiu maľby. Jeho ateliér v Krušovciach, v bývalej škole zaplnil plátnami a etabloval svoj rukopis v okruhu zberateľov. Medzi rokmi 2009 a 2015 študoval externe doktorandské štúdium na Katedre maľby, FVU, Akadémii umení v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici aktuálne žije, má tu svoj ateliér a pracuje. Od roku 2016 vedie Otvorený ateliér maľby na Katedre maľby, FVU, Akadémii umení.

2

img

hĺbkotlač /suchá ihla veľkosť tlače: 24,5x19,5cm veľkosť papiera: 50 x 36cm Zerkall 225 g/m2 náklad: 10 ks 2018 nerámované

KÚPIŤ za 230

img

hĺbkotlač /suchá ihla veľkosť tlače: 19,5 x 14,5cm veľkosť papiera: 51x35,5 cm Zerkall 225 g/m2 náklad: 8 ks 2018 nerámované

KÚPIŤ za 150

img

hĺbkotlač /suchá ihla a monotypia veľkosť tlače: 29,5x39,5cm veľkosť papiera: 37 x 52,5cm Zerkall 225 g/m2 náklad: 8 ks 2018 nerámované

KÚPIŤ za 280

img

hĺbkotlač /suchá ihla a monotypia veľkosť tlače: 37 x 52,5cm veľkosť papiera: 29,5x39,5 cm Zerkall 225 g/m2 náklad: 6 ks 2018 nerámované

KÚPIŤ za 280

img

hĺbkotlač /suchá ihla veľkosť tlače: 19,5 x 14,5cm veľkosť papiera: 51x35,5 cm Zerkall 225 g/m2 náklad: 6 ks 2018 nerámované

KÚPIŤ za 150