Zsolt Tibor / rezidencia / 25.11.-22.12.2019

Mesačnú rezidenciu autora v priestore Banská St a nica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  rezidencie 
17. nov. 2019