Shandor Hassan, rezidencia / 24.september -5.november 2012

Celých 6 týždňov bude ateliér na Banskej St a nici patriť umelcovi Shandorovi Hassanovi z New Yorku.


rezidencie 
23. sep. 2012